Dosje javnega naročila JN10649/2009
Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
ZJN-2: Odprti postopek

JN10649/2009 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.12.2009
    JN10649/2009 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2009/S 250-359390
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Gradnje

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje

Datum objave: 24. 12. 2009
Številka objave: JN10649/2009


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, KOLODVORSKA ULICA 10, Kontakt: borut.kosic@slov-bistrica.si, V roke: Borut KOŠIČ, SI-2310 SLOVENSKA BISTRICA.
Tel. 02 8432852. Telefaks 02 8181141. E-pošta borut.kosic@slov-bistrica.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.slovenska-bistrica.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: “Celovito urejanje porečja Dravinje - izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode - Občina Slovenska Bistrica“ - projektiranje, dobava opreme in graditev CČN Pragersko in kanalizacijskega sistema na območju Občine Slovenska Bistrica.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Pragersko, Zgornja Polskava, Spodnja Polskava, Stari log - Leskovec
Sifra NUTS: SI012.
II.1.3)Obvestilo vključujeII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Projektiranje, dobava opreme in graditev kanalizacijskega sistema skupne dolžine 21.546,00 m ter čistilne naprave za odpadne vode kapacitete 6.600 PE na območju Občine Slovenska Bistrica.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
71200000 (Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve)
II.1.6)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL(-A)II.2.1)Skupna končna vrednost naročil(-a) Vrednost: 6290916,11 EUR, z 20 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena je bila elektronska dražba ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 410-150/2009-1
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2009/S 74-107097 z dne 17. 4. 2009
Druge prejsnje objave:
Številka obvestila v UL: 2009/S 79-112994 z dne 24. 4. 2009
Številka obvestila v UL: 2009/S 98-140510 z dne 23. 5. 2009
Številka obvestila v UL: 2009/S 109-156381 z dne 10. 6. 2009
Številka obvestila v UL: 2009/S 110-157953 z dne 11. 6. 2009
Številka obvestila v UL: 2009/S 113-162064 z dne 16. 6. 2009
Številka obvestila v UL: 2009/S 116-166987 z dne 19. 6. 2009
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN3020/2009 z dne 16. 4. 2009
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN3201/2009 z dne 23. 4. 2009
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN4040/2009 z dne 22. 5. 2009
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN4537/2009 z dne 8. 6. 2009
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN4623/2009 z dne 10. 6. 2009
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN4726/2009 z dne 12. 6. 2009
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN4844/2009 z dne 17. 6. 2009
ŠT. NAROČILA: 410-150/2009-1
SKLOP ŠT.
NASLOV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 19. 12. 2009
V.2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 6
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: NIVO, d.d., LAVA 11, SI-3000 CELJE.
Tel. 03 422 4100. Telefaks 03 422 4172. E-pošta info@nivo.si.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8800000 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 6290916,11 EUR, z 20 % DDV
V.5)NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM Da.
Navedite vrednost ali delez naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem:
Delez: 0,5 %.
Kratek opis vrednosti/deleza naročila, ki bo s pogodbo oddan podizvajalcem: Projektiranje kanalizacije.
VI.1)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja - področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.
VI.2)DODATNE INFORMACIJE Izbrana ponudba je skupna ponudba gospodarskih subjektov:
- NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje, Lava 11, 3000 Celje (vodilni partner)
- HIDROINŽENIRING, d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana (partner)
VI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vlaganje pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.4)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 12. 2009

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE