JN2439/2012 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Gradnje

Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč

Datum objave: 6. 3. 2012
Številka objave: JN2439/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) DARS D.D., ULICA XIV. DIVIZIJE 004, Kontakt: Sektor za razpise, SI-3000 CELJE.
Tel. (01) 30 68 164. Telefaks (01) 30 68 206. E-pošta irena.pogacnik@dri.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dars.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Drugo (prosimo, navedite): Gospodarska družba.
Drugo (prosimo, navedite): Avtocestna infrastruktura
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Obnova voziščne konstrukcije na AC A2/0003 Lipce – Lesce od km 2,933 do km 6,092
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na AC A2/0003 Lipce – Lesce od km 2,933 do km 6,092
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključujeII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Obnova voziščne konstrukcije na AC A2/0003 Lipce – Lesce od km 2,933 do km 6,092
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233223 (Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč)
II.1.6)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL(-A)II.2.1)Skupna končna vrednost naročil(-a) Vrednost: 927311,32 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. Ponudbena cena (brez DDV). Pondeniranje: 0,90
2. Rok izvedbe. Pondeniranje: 0,10
IV.2.2)Uporabljena je bila elektronska dražba ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 000107/2011
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN4947/2011 z dne 13. 5. 2011
ŠT. NAROČILA: 1
SKLOP ŠT. 1
NASLOV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 13. 2. 2012
V.2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 5
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: CP Ljubljana, d.d., Stolpniška ulica 10, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 927311,32 EUR, brez DDV
V.5)NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM Ne.
VI.1)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke DARS d.d., ULICA XIV. DIVIZIJE 004, SI-3000 Celje.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vlaganje pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.4)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 3. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE