Dosje javnega naročila NMV1015/2013
Naročnik: UKC MARIBOR 
Blago: Hladilniki in zamrzovalniki
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV1015/2013 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.04.2013
NMV1071/2013 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 09.05.2013
NMV2647/2013 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.11.2013
    NMV2647/2013 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Blago

Hladilniki in zamrzovalniki

Datum objave: 6. 11. 2013
Številka objave: NMV2647/2013


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV1015/2013, Blago: Hladilniki in zamrzovalniki; datum objave: 29. 4. 2013 (NMV1)
Naročnik: UKC MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5, SI-2000 MARIBOR, kontakt: Oddelek nabave opreme, tel.: +386 23212609, telefaks: +386 23311533, e-pošta: ales.dobaj@ukc-mb.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: UKC MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5, Kontakt: Oddelek nabave opreme, SI-2000 MARIBOR.
Tel. +386 23212609. Telefaks +386 23311533. E-pošta ales.dobaj@ukc-mb.si.
Internetni naslovi: http://www.ukc-mb.si
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: HLADILNIKI IN ZAMRZOVALNIKI
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Nabava hladilnikov in zamrzovalnikov.
I.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 39711100 (Hladilniki in zamrzovalniki)
I.6)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL:I.7)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.8)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.9)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV1015/2013 z dne 29. 4. 2013
Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV1071/2013 z dne 9. 5. 2013
I.10)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.11)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 6. 11. 2013
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 21. 10. 2013
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 5
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SALVIAE d.o.o., Lajovčeva ulica 2, SI-1260 Ljubljana - Polje.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 40000 EUR, z 20 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 39159,07 EUR, z 22 % DDV
Trajanje pogodbe: enkratna dobava.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA