Dosje javnega naročila JN10631/2009
Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: Odprti postopek

JN10631/2009 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.12.2009
    JN10631/2009 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2009/S 250-359780
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Storitve

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Datum objave: 24. 12. 2009
Številka objave: JN10631/2009


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, KOLODVORSKA ULICA 10, Kontakt: borut.kosic@slov-bistrica.si, V roke: Borut KOŠIČ, SI-2310 SLOVENSKA BISTRICA.
Tel. 02 8432852. Telefaks 02 8181141. E-pošta borut.kosic@slov-bistrica.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.slovenska-bistrica.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta v sklopu operacije: “Celovito urejanje porečja Dravinje - izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode - Občina Slovenska Bistrica“
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: Pragersko, Zgornja Polskava, Spodnja Polskava, Stari log - Leskovec
Sifra NUTS: SI012.
II.1.3)Obvestilo vključujeII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je nadzor in strokovno svetovanje v skladu z določili FIDIC pri izvedbi projekta v sklopu operacije: “Celovito urejanje porečja Dravinje - izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode - Občina Slovenska Bistrica“, ki obsega:
- čistilno napravo Pragersko,
- kanalizacijo Zgornja Polskava,
- kanalizacijo Spodnja Polskava,
- kanalizacijo Pragersko,
- kanalizacijo Stari log - Leskovec.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
71300000 (Inženirske storitve)
II.1.6)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL(-A)II.2.1)Skupna končna vrednost naročil(-a) Vrednost: 165376,00 EUR, z 20 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena je bila elektronska dražba ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 410-150/2009-3-1033
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2009/S 160-232983 z dne 21. 8. 2009
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN6650/2009 z dne 17. 8. 2009
ŠT. NAROČILA: 410-150/2009-3
SKLOP ŠT.
NASLOV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 12. 12. 2009
V.2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 3
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: IEI d.o.o., LJUBLJANSKA ULICA 9, SI-2000 MARIBOR.
Tel. 02 300 48 11. Telefaks 02 300 48 35. E-pošta iei@iei.si.
Internetni naslovi: http://www.iei.si
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 275000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 165376,00 EUR, z 20 % DDV
V.5)NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM Da.
Navedite vrednost ali delez naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem:
Delez: 16 %.
Kratek opis vrednosti/deleza naročila, ki bo s pogodbo oddan podizvajalcem: Dela na področju koordinacije za varnost in zdravje pri delu (6,5%);
dela na področju nadzorstva za elektro inštalacije in naprave (9,5%).
VI.1)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja - področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vlaganje pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.4)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 12. 2009

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE