Dosje javnega naročila 901172/2015
Naročnik: OBČINA IG 
Gradnje: Storitve odstranjevanja snega
ZJN-2: Postopek s pogajanji po predhodni objavi
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 348.474,93 EUR

JN1172/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.02.2015
JN1172/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.06.2015
JN003082/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.04.2017
JN003082/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.04.2017
JN003082/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.06.2017
JN003082/2017-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.11.2017
JN003082/2017-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.03.2018
JN003082/2017-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.03.2018
Zahtevek za revizijo
    JN1172/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Gradnje

Storitve odstranjevanja snega

Datum objave: 20. 2. 2015
Številka objave: JN1172/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, Kontakt: info@obcina-ig.si, V roke: ga. Uroš Čuden, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta info@obcina-ig.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.obcina-ig.si/
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA LETNEGA IN ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU OBČINE IG.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Ig.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Javno naročilo zajema izvajanje letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ig in zajema ceste, javne poti in javne površine kot so bile opredeljene v razpisni dokumentaciji.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 90620000 (Storitve odstranjevanja snega)
50230000 (Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane s cestnim prevozom in drugo opremo)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 348474,93 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji po predhodni objavi
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN10272/2014 z dne 23. 10. 2014
ŠT. NAROČILA: 1
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 11. 2. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: JOŽKO KRALJIČ d.o.o., Golo 34, SI-1292 Ig.
Tel. +386 41644054.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 930000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 348474,93 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Da.
Navedite vrednost ali delez naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem:
Vrednost brez DDV: 167490,03 EUR.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta info@obcina-ig.si.
Internetni naslovi: http://www.obcina-ig.si/
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Rok za vložitev zahtevka za revizijo je potekel z dnem pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.
VI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta info@obcina-ig.si.
Internetni naslovi: http://www.obcina-ig.si/
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 20. 2. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE