Dosje javnega naročila JN10439/2013
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA 
Blago: Gasilska, reševalna in varnostna oprema
ZJN-2: Odprti postopek

JN10439/2013 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.08.2013
    JN10439/2013 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2013/S 161-281047
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Blago

Gasilska, reševalna in varnostna oprema

Datum objave: 19. 8. 2013
Številka objave: JN10439/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, Kontakt: Jože Mokorel, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 14712553. Telefaks +386 14319035. E-pošta javna_narocila@mors.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mors.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIObramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: MORS-119/2012-ODP; Dobava, postavitev in zagon steze za izolirne dihalne aparate v ICZR, enota Pekre
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: ICZR, enota Pekre, Bezjakova 151, 2341 Limbuš
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava, postavitev in zagon steze za izolirne dihalne aparate v ICZR, enota Pekre
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 35110000 (Gasilska, reševalna in varnostna oprema)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 211457,12 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-164/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2013/S 065-108970 z dne 3. 4. 2013
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN3639/2013 z dne 29. 3. 2013
ŠT. NAROČILA: MORS-119/2012-ODP
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 23. 7. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SINERGIJA MCI, d.o.o., Pavšičeva ulica 36, SI-1370 Logatec.
Tel. +386 12420223. E-pošta info@sinergija-mci.si.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 310000,00 EUR, z 20 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 211457,12 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 8. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE