Dosje javnega naročila JN8335/2013
Naročnik: DARS d.d. 
Blago: Barve za označevanje cest
ZJN-2: Odprti postopek

JN8335/2013 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.07.2013
    JN8335/2013 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2013/S 131-226407
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Blago

Barve za označevanje cest

Datum objave: 5. 7. 2013
Številka objave: JN8335/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DARS d.d., ULICA XIV. DIVIZIJE 4, Kontakt: nabava@dars.si, V roke: Ida Car Meh, SI-3000 CELJE.
Tel. +386 13009-908. Telefaks +386 13009-878. E-pošta nabava@dars.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dars.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Drugo: Naročnik v lasti RS.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI Drugo: Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava materialov za označbe na vozišču
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: DARS d.d. v RS
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava materialov za označbe na vozišču.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 44811000 (Barve za označevanje cest)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 624518,00 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 000086/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2013/S 088-149571 z dne 7. 5. 2013
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN5153/2013 z dne 3. 5. 2013
ŠT. NAROČILA: 1
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 21. 6. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o., Količevo 65, SI-1230 Domžale.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 538000 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 624518,00 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DARS d.d., ULICA XIV. DIVIZIJE 4, SI-3000 CELJE.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DARS d.d., ULICA XIV. DIVIZIJE 4, SI-3000 CELJE.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 7. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE