Dosje javnega naročila JN6334/2014
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 
Blago: Laboratorijski reagenti
ZJN-2: Odprti postopek

JN6334/2014 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.06.2014
JN6433/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.06.2014
    JN6334/2014 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2014/S 109-191915
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Blago

Laboratorijski reagenti

Datum objave: 5. 6. 2014
Številka objave: JN6334/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 009, Kontakt: Magda Šteblaj, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13003966. Telefaks +386 13003912. E-pošta magda.steblaj@zd-lj.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.zd-lj.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Laboratorijski material
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Nabava laboratorijskega materiala za obdobje od 01.05.2014 do 30.04.2016 in sicer:
1. sklop: originalni reagenti in material vezan na biokemični analizator Dimension Vista 1500,
2. sklop: laboratorijski testi in kontrolni material ,
3. sklop: potrošni material za odvzem krvi,
4. sklop: laboratorijski potrošni material,
5. sklop: originalni reagenti in material vezan na hematološki analizator Beckman Coulter,
6. sklop: originalni reagenti in material vezan na hematološki analizator Sysmex,
7. sklop: originalni reagenti in material vezan na hematološki analizator ABX,
8. sklop: originalni reagenti in material vezan na analizator srčnih encimov Pathfast,
9. sklop: originalni reagenti in material vezan na analizator za odkrivanje hemoglobina v blatu Oc-Sensor Diana,
10. sklop: originalni reagenti in material vezan na analizator za določanje CDT po metodi HPLC proizvajalca Bio-Rad,
11. sklop: reagenti in material potreben za izvedbo preiskav za določanje HbA1c,
12. sklop: reagenti in material potreben za izvedbo preiskav za določanje glukoze (PCOT),
13. sklop: originalni reagenti in material vezan na analizator glukoze Biosen,
14. sklop: originalni reagenti in material vezan na biokemični analizator I-STAT,
15. sklop: originalni reagenti in material vezan na imunološki analizator COBAS e601 module,
16. sklop: kemikalije,
17. sklop: steklovina,
18. sklop: kontejnerji za odpadni infektivni material.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33696500 (Laboratorijski reagenti)
33141000 (Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago)
33696200 (Reagenti za testiranje krvi)
24300000 (Osnovne anorganske in organske kemikalije)
33793000 (Stekleni izdelki za laboratorijske namene)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 151930,15 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JR-2/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2014/S 027-042671 z dne 7. 2. 2014
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN1339/2014 z dne 3. 2. 2014
ŠT. NAROČILA: JR-2/2014 2. SKLOP
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 18. 4. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1300 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 1291,98 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-2/2014 2. SKLOP
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 18. 4. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1360 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 1342,68 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-2/2014 2. SKLOP
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 24. 4. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MIKRO+POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 330 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 322,06 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-2/2014 2. SKLOP
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 18. 4. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MARITIM, d.o.o., Ljubljana, Tacenska cesta 20, SI-1210 Ljubljana - Šentvid.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1120 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 1119,10 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-2/2014 2. SKLOP
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 24. 4. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 7
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Dr. GORKIČ d.o.o., Obrtniška ulica 11, SI-1370 Logatec.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 840 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 821,26 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-2/2014 2. SKLOP
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 24. 4. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MIKRO+POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 29600 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 29526,46 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-2/2014 2. SKLOP
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 24. 4. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: IRIS d.o.o., Cesta v Gorice 8, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 770 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 761,32 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-2/2014 2. SKLOP
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 6. 5. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Dr. GORKIČ d.o.o., Obrtniška ulica 11, SI-1370 Logatec.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2600 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 2593,84 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-2/2014 2. SKLOP
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 6. 5. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 5
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MIKRO+POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 890 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 886,08 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-2/2014 2. SKLOP
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 6. 5. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MIKRO+POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 24100 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 24090 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-2/2014 2. SKLOP
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 6. 5. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MIKRO+POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2050 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 2046,68 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-2/2014 4. SKLOP
ŠT. SKLOPA: 4
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 15. 5. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: HINKO GOLIAS S.P., Groharjeva cesta 6, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 105400 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 105397,60 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 12. sklop
ŠT. SKLOPA: 12
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 6. 5. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 14260 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 14254,90 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-2/2014 16. SKLOP
ŠT. SKLOPA: 16
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 18. 4. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8200 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 8129,12 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-2/2014 17. SKLOP
ŠT. SKLOPA: 17
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 18. 4. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MIKRO+POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3740 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 3730,38 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-2/2014 18. SKLOP
ŠT. SKLOPA: 18
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 25. 4. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 30260 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 30251,30 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJE Naročnik je za 1. sklop: Originalni reagenti in material vezan na biokemični analizator Dimenzion Vista 1500 prejel 1 ponudbo, ki pa je vrednostno presegala naročnikova s finančnim načrtom zagotovljena sredstva, zato izbire v odprtem postopku za ta sklop ni mogel opraviti. Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila nadaljeval po postopku s pogajanji.

Naročnik je za 2. sklop: laboratorijski testi in kontrolni material - zap. št. 4 prejel 1 ponudbo, ki pa je vrednostno presegala naročnikova s finančnim načrtom zagotovljena sredstva, zato izbire v odprtem postopku za ta sklop oz. zap. št. ni mogel opraviti. Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila nadaljeval po postopku s pogajanji.

Naročnik je za 2. sklop: laboratorijski testi in kontrolni material - zap. št. 5 prejel 1 ponudbo, ki pa je vrednostno presegala naročnikova s finančnim načrtom zagotovljena sredstva, zato izbire v odprtem postopku za ta sklop oz. zap. št. ni mogel opraviti. Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila nadaljeval po postopku s pogajanji.

Naročnik je za 2. sklop: laboratorijski testi in kontrolni material - zap. št. 9 prejel 4 ponudbe, ki pa so vrednostno presegale naročnikova s finančnim načrtom zagotovljena sredstva, zato izbire v odprtem postopku za ta sklop oz. zap. št. ni mogel opraviti. Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila nadaljeval z novim postopkom.

Naročnik je za 2. sklop: laboratorijski testi in kontrolni material - zap. št. 11 prejel 3 ponudbe, ki pa so vrednostno presegale naročnikova s finančnim načrtom zagotovljena sredstva, zato izbire v odprtem postopku za ta sklop oz. zap. št. ni mogel opraviti. Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila nadaljeval po postopku s pogajanji.

Naročnik je za 2. sklop: laboratorijski testi in kontrolni material - zap. št. 12 prejel 3 ponudbe, ki pa so vrednostno presegale naročnikova s finančnim načrtom zagotovljena sredstva, zato izbire v odprtem postopku za ta sklop oz. zap. št. ni mogel opraviti. Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila nadaljeval po postopku s pogajanji.

Naročnik je za 2. sklop: laboratorijski testi in kontrolni material - zap. št. 16, 17 in 18 prejel 1 ponudbo, ki pa je vrednostno presegale naročnikova s finančnim načrtom zagotovljena sredstva, zato izbire v odprtem postopku za ta sklop oz. zap. št. ni mogel opraviti. Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila nadaljeval po postopku s pogajanji.

Naročnik je za 2. sklop: laboratorijski testi in kontrolni material - zap. št. 19 in 20 prejel 1 ponudbo, ki pa je vrednostno presegale naročnikova s finančnim načrtom zagotovljena sredstva, zato izbire v odprtem postopku za ta sklop oz. zap. št. ni mogel opraviti. Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila nadaljeval po postopku s pogajanji.

Naročnik je za 2. sklop: laboratorijski testi in kontrolni material - zap. št. 22, 23, 24, 25 in 26 prejel 1 ponudbo, ki pa je vrednostno presegale naročnikova s finančnim načrtom zagotovljena sredstva, zato izbire v odprtem postopku za ta sklop oz. zap. št. ni mogel opraviti. Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila nadaljeval po postopku s pogajanji.

Naročnik je za 2. sklop: laboratorijski testi in kontrolni material - zap. št. 21 prejel 4 ponudbe. Naročnik je po odprianju in pregledu ponudb naknadno ugotovil, da razpisanega atikla ne potrebuje, zato izbire ni opravil in javnega naročila pod to zap. št. ni oddal.

Naročnik je za 3. sklop: Potrošni material za odvzem krvi prejel 1 ponudbo, ki pa je vrednostno presegala naročnikova s finančnim načrtom zagotovljena sredstva, zato izbire v odprtem postopku za ta sklop ni mogel opraviti. Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila nadaljeval po postopku s pogajanji.

Naročnik je za 5. sklop: Originalni reagenti in material vezan na hematološki analizator Beckman Coulter prejel 1 ponudbo, ki pa je vrednostno presegala naročnikova s finančnim načrtom zagotovljena sredstva, zato izbire v odprtem postopku za ta sklop ni mogel opraviti. Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila nadaljeval po postopku s pogajanji.

Naročnik je za 6. sklop: Originalni reagenti in material vezan na hematološki analizator Sysmex prejel 1 ponudbo, ki pa je vrednostno presegala naročnikova s finančnim načrtom zagotovljena sredstva, zato izbire v odprtem postopku za ta sklop ni mogel opraviti. Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila nadaljeval po postopku s pogajanji.

Naročnik je za 7 sklop: Originalni reagenti in material vezan na hematološki analizator ABX prejel 1 ponudbo, ki pa je vrednostno presegala naročnikova s finančnim načrtom zagotovljena sredstva, zato izbire v odprtem postopku za ta sklop ni mogel opraviti. Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila nadaljeval po postopku s pogajanji.

Naročnik je za 8. sklop: Originalni reagenti in material vezan na analizator srčnih encimov Pathfast prejel 1 ponudbo, ki pa je vrednostno presegala naročnikova s finančnim načrtom zagotovljena sredstva, zato izbire v odprtem postopku za ta sklop ni mogel opraviti. Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila nadaljeval po postopku s pogajanji.

Naročnik je za 9. sklop: Originalni reagenti in material vezan na analizator za odkrivanje hemoglobina v blatu OC-Sensor Diana prejel 1 ponudbo, ki pa je vrednostno presegala naročnikova s finančnim načrtom zagotovljena sredstva, zato izbire v odprtem postopku za ta sklop ni mogel opraviti. Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila nadaljeval po postopku s pogajanji.

Naročnik je za 10. sklop: Originalni reagenti in material vezan na analizator za določanje CDT po metodi HPLC proizvajalca Bio-Rad prejel 1 ponudbo, ki pa je vrednostno presegala naročnikova s finančnim načrtom zagotovljena sredstva, zato izbire v odprtem postopku za ta sklop ni mogel opraviti. Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila nadaljeval po postopku s pogajanji.

Naročnik je za 13. sklop: Originalni reagenti in material vezan na analizator glukoze Biosen prejel 1 ponudbo, ki pa je vrednostno presegala naročnikova s finančnim načrtom zagotovljena sredstva, zato izbire v odprtem postopku za ta sklop ni mogel opraviti. Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila nadaljeval po postopku s pogajanji.

Naročnik je za 14. sklop: Originalni reagenti in material vezan na biokemični analizator I-STAT ni prejel nobene ponudbe, zato bo za ta sklop ponovil javni razpis.

Naročnik je za 15. sklop: Originalni reagenti in material vezan na imunološki analizator COBAS e601 module prejel 1 ponudbo, ki pa je vrednostno presegala naročnikova s finančnim načrtom zagotovljena sredstva, zato izbire v odprtem postopku za ta sklop ni mogel opraviti. Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila nadaljeval po postopku s pogajanji.

Naročnik je za 11. sklop: reagenti in material potreben za izvebo preisav za določanje HbA1c prejel zahtevek za revizijo. Naročnik je dne 19.05.2014 odstopil zahtevek za revizijo v obravnavo Državni revizijski komisiji.
VI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 009, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 009, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 6. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN6433/2014, Blago: Laboratorijski reagenti; datum objave: 9. 6. 2014