Dosje javnega naročila JN5412/2014
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 
Blago: Obvezilni material
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN5412/2014 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.05.2014
    JN5412/2014 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2014/S 094-164610
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Blago

Obvezilni material

Datum objave: 12. 5. 2014
Številka objave: JN5412/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 009, Kontakt: Magda Podlogar, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13003966. Telefaks +386 13003912. E-pošta magda.podlogar@zd-lj.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.zd-lj.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Sanitetni material in obloge za rane - 12. sklop: Obloge iz poliuretanske pene
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Sanitetnega materiala in oblog za rane - 12. sklop: Obloge iz poliuretanske pene
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33141110 (Obvezilni material)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 11181,24 EUR, z 9,5 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JR-24/2013 - pogajanja
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2013/S 208-359918 z dne 25. 10. 2013
Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.
Številka obvestila v UL: 2014/S 070-120601 z dne 9. 4. 2014
Druge prejsnje objave:
Številka obvestila v UL: 2014/S 072-123513 z dne 11. 4. 2014
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN13462/2013 z dne 23. 10. 2013
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN3992/2014 z dne 4. 4. 2014
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN4220/2014 z dne 9. 4. 2014
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA: 12
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 17. 4. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 12375 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 11181,24 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 009, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 009, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 5. 2014
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2 a) Brez ponudb ali primernih ponudb v okviru: odprtega postopka.
2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 V skladu s 1. točko 1. odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-2-UPB5 (Ur.l. RS, št. 12/13) je naročnik postopke oddaje javnega naročila št. JR-24/2013 za nabavo Sanitetnega materiala in oblog za rane - 12. sklop: Obloge iz poliuretanske pene nadaljeval po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

K predložitvi ponudbe je pozval ponudnika, za katere je bilo v odprtem postopku št. JR-24/2013 ugotovljeno, da sta oddala ponudbo, in sicer: SANOLABOR d.d. in SIMPS‘S d.o.o.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu