Dosje javnega naročila JN10509/2014
Naročnik: ZD KAMNIK 
Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 195.360,14 EUR

JN10509/2014 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.10.2014
JN10509/2014-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2015
JN10509/2014-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2015
JN10509/2014-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2015
JN10509/2014-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2015
JN10509/2014-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2015
JN10509/2014-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2015
JN10509/2014-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2015
JN10509/2014-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2015
JN10509/2014-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2015
JN10509/2014-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2015
    JN10509/2014 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2014/S 212-375250
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Blago

Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

Datum objave: 30. 10. 2014
Številka objave: JN10509/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ZD KAMNIK, NOVI TRG 26, Kontakt: Marinka Prešeren, SI-1241 KAMNIK.
Tel. +386 018318613. Telefaks +386 018318699. E-pošta marinka.preseren@zdkamnik.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://zdkamnik.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: SANITETNI, MEDICINSKO POTROŠNI IN LABORATORIJSKI MATERIAL.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Nabava sanitetnega, medicinsko potrošnega in laboratorijskega materiala po naslednjih sklopih:
1. sklop: Medicinski potrošni material
2. sklop: Papir role za pregledne mize
3. sklop: Sanitetni material
4. sklop: Igle, brizge
5. sklop: Sredstva za čiščenje in dezinfekcijo
6. sklop: Laboratorijski potrošni material
7. sklop: Material za odvzem vzorcev krvi in urina
8. sklop: Originalni reagenti vezani na aparat za določanje HBA1C DCA Vantage
9. sklop: Originalni reagenti vezani na aparat proizvajalca Roche
10. sklop: Originalni reagenti vezani na hematološki analizator Sysmex
11. sklop: Originalni reagenti vezani na aparat za določanje CRP QuikRead
12. sklop: Sistem (prenosni) za merjenje glikiranega hemoglobina
13. sklop: Originalni reagenti in materiali vezani na analizator glukoze HemoCue
14. sklop: Papir za medicinski aparat proizvajalca Schiller
15. sklop: Papir za medicinski aparat Philips
16. sklop: Papir za EKG
17. sklop: Kirurške rokavice
18. sklop: Laboratorijske (nitrilne) rokavice
19. sklop: Rokavice grobe nepudrane
20. sklop: Rokavice pudrane (rahlo pudrane)
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33141000 (Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago)
33696500 (Laboratorijski reagenti)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 172740,90 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN5/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2014/S 135-242230 z dne 17. 7. 2014
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN7603/2014 z dne 15. 7. 2014
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN7704/2014 z dne 17. 7. 2014
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN7995/2014 z dne 28. 7. 2014
ŠT. NAROČILA: 7603/2014
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 10. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 18000 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 17725,95 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 7603/2014
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 10. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4700,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 4601,41 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 7603/2014
ŠT. SKLOPA: 3
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 10. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 35800 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 35794,62 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 7603/2014
ŠT. SKLOPA: 4
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 10. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9D, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3610 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 3602,15 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 7603/2014
ŠT. SKLOPA: 5
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 10. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 11600 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 11515,86 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 7603/2014
ŠT. SKLOPA: 6
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 10. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: VENOFARMACIJA d.o.o., Ulica I. štajer. bataljona 7, SI-3000 Celje.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 15650 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 15637,64 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 7603/2014
ŠT. SKLOPA: 7
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 10. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: LABORMED d.o.o. Ljubljana, Peričeva ulica 29, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2500 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 2430,82 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 7603/2014
ŠT. SKLOPA: 8
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4770 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 4760 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 7603/2014
ŠT. SKLOPA: 9
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 10. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 23700 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 23632 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 7603/2014
ŠT. SKLOPA: 10
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 10. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDITRADE d.o.o., Središka ulica 21, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 19000 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 18944,80 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 7603/2014
ŠT. SKLOPA: 11
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 10. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Dr. GORKIČ d.o.o., Obrtniška ulica 11, SI-1370 Logatec.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 20000 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 19915,02 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 7603/2014
ŠT. SKLOPA: 12
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 10. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10000 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 9408 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 7603/2014
ŠT. SKLOPA: 13
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 10. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: LABOHEM d.o.o., Kettejeva ulica 16, SI-1230 Domžale.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1600 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 1552,65 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 7603/2014
ŠT. SKLOPA: 14
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 10. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: CARDIO d.o.o., Peričeva ulica 19, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1000 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 694 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 7603/2014
ŠT. SKLOPA: 15
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 10. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: CARDIO d.o.o., Peričeva ulica 19, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 800 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 569,60 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 7603/2014
ŠT. SKLOPA: 16
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 10. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: CARDIO d.o.o., Peričeva ulica 19, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 100 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 89 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 7603/2014
ŠT. SKLOPA: 17
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 10. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 6
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: PAUL HARTMANN ADRIATIC d.o.o., Letališka cesta 3C, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 300 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 232,14 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 7603/2014
ŠT. SKLOPA: 18
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 10. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 8
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: PAUL HARTMANN ADRIATIC d.o.o., Letališka cesta 3C, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1500 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 1458,44 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 7603/2014
ŠT. SKLOPA: 20
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 10. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 6
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: PAUL HARTMANN ADRIATIC d.o.o., Letališka cesta 3C, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 300 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 176,80 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJE Za 19. sklop: Rokavice grobe nepudrane je naročnik zavrnil vse ponudbe. V fazi pregleda in ocenjevanja ponudb za sklop 19 je naročnik ugotovil, da javnega naročila za ta sklop ne more oddati, saj prejete ponudbe med seboj niso primerljive, zaradi ne dovolj natančno oblikovanih tehničnih zahtev. Zato je naročnik na podlagi tretjega odstavka 80. člena ZJN-2 sprejel odločitev o zavrnitvi vseh ponudb.

Ker ponudbe med seboj niso primerljive, poleg tega pa razpisna dokumentacija oz. tehnična specifikacija za predmetni sklop ne odraža dovolj natančno naročnikovih dejanskih potreb, naročnik zavrača vse ponudbe, ki so prispele na razpis za sklop 19. Za ta sklop naročnik ne bo izvedel novega postopka javnega naročanja.
VI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ZD KAMNIK, NOVI TRG 26, SI-1241 KAMNIK.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ZD KAMNIK, NOVI TRG 26, SI-1241 KAMNIK.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 10. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE