Dosje javnega naročila JN3228/2015
Naročnik: OI LJUBLJANA 
Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 257.417,75 EUR

JN3228/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.05.2015
JN3228/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2015
    JN3228/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Blago

Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego

Datum objave: 21. 5. 2015
Številka objave: JN3228/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OI LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, Kontakt: Služba javnih naročil, V roke: Mateja Robnik, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 15879600. Telefaks +386 15879406. E-pošta sjn@onko-i.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.onko-i.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: DOBAVA PRIPOMOČKOV ZA OSKRBO RANE IN TERAPIJO RANE Z NEGATIVNIM TLAKOM Z BREZPLAČNO UPORABO ČRPALK ZA VAKUMSKO TERAPIJO Z NEGATIVNIM TLAKOM
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: DOBAVA PRIPOMOČKOV ZA OSKRBO RANE IN TERAPIJO RANE Z NEGATIVNIM TLAKOM Z BREZPLAČNO UPORABO ČRPALK ZA VAKUMSKO TERAPIJO Z NEGATIVNIM TLAKOM
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33000000 (Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego)
33100000 (Medicinska oprema)
33600000 (Farmacevtski proizvodi)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročilIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN-0070/2014-B-POG
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN234/2015 z dne 13. 1. 2015
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN519/2015 z dne 26. 1. 2015
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN778/2015 z dne 5. 2. 2015
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN1051/2015 z dne 17. 2. 2015
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 11. 5. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 44000 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 43172,75 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA: 3
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 11. 5. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 13000 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 12889,32 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 11. 5. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MM SURGICAL d.o.o., Galjevica 81, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 202000 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 201355,68 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OI LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OI LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 5. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE