Dosje javnega naročila 901108/2016
Naročnik: UKC MARIBOR 
Blago: Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 339.933,48 EUR

JN1108/2016 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.02.2016
JN1108/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2016
JN006667/2016-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2016
Zahtevek za revizijo
    JN1108/2016 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2016/S 036-058054
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Blago

Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje

Datum objave: 17. 2. 2016
Številka objave: JN1108/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE UKC MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 005, Kontakt: Oddelek za javna naročila, SI-2000 MARIBOR.
Tel. +386 23212566. Telefaks +386 23311533. E-pošta dragan.s@ukc-mb.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ukc-mb.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: CENTRALNA LINIJA ZA PRANJE KIRURŠKIH INŠTRUMENTOV
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je dobava in montaža centralne linije za pranje kirurških inštrumentov ter vzdrževanje opreme za obdobje 9-ih let.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33191000 (Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročilIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2015/S 183-331774 z dne 22. 9. 2015
Druge prejsnje objave:
Številka obvestila v UL: 2015/S 203-368073 z dne 20. 10. 2015
Številka obvestila v UL: 2015/S 208-377104 z dne 27. 10. 2015
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN6459/2015 z dne 17. 9. 2015
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN7215/2015 z dne 15. 10. 2015
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN7391/2015 z dne 22. 10. 2015
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 24. 12. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 375409,84 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 315524,20 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJE Javno naročilo za »Centralna linija za pranje kirurških inštrumentov« se odda ponudniku Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, in sicer:

- za dobavo Centralne linije za pranje kirurških inštrumentov v vrednosti 339.933,48 EUR z DDV;
- za izvedbo vzdrževanja za obdobje 9 let v vrednosti 45.006,04 EUR z DDV.

Skupna ponudbena vrednost predhodno navedenih postavk znaša 384.939,52 EUR z DDV.
VI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke UKC MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 005, SI-2000 MARIBOR.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb UKC MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 005, SI-2000 MARIBOR.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 2. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE