Dosje javnega naročila JN5643/2015
Naročnik: NIJZ 
Blago: Farmacevtski proizvodi
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 341.716,00 EUR

JN5643/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.08.2015
JN5643/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2015
    JN5643/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2015/S 160-293681
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Blago

Farmacevtski proizvodi

Datum objave: 18. 8. 2015
Številka objave: JN5643/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE NIJZ, Trubarjeva cesta 2, Kontakt: Nacionali inštitut za javno zdravje, V roke: ga. Suzana Rodela, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 56630802. Telefaks +386 56630808. E-pošta javna.narocila@nijz.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.nijz.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup cepiva proti gripi za sezono 2015/2016
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Nakup cepiva proti gripi za sezono 2015/2016
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33600000 (Farmacevtski proizvodi)
33650000 (Antimikotiki za sistemsko zdravljenje, cepiva, zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji)
33651000 (Splošna zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij in cepiva)
33651600 (Cepiva)
33651660 (Cepiva proti gripi)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 341716 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 4300-38/15-2/172, 17K150415
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2015/S 079-139639 z dne 23. 4. 2015
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN2497/2015 z dne 21. 4. 2015
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 20. 7. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Sanofi Pasteur SA, 2 avenue Pont Pasteur, FR-69367 Lyon cedex 07.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 339250 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 339250 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 20. 7. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Sanofi Pasteur SA, 2 avenue Pont Pasteur, FR-69367 Lyon cedex 07.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2466 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 2466 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke NIJZ, Trubarjeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb NIJZ, Trubarjeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 8. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE