Dosje javnega naročila JN4097/2015
Naročnik: OI LJUBLJANA 
Blago: Hrana za posebne prehranjevalne potrebe
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 464.780,50 EUR

JN4097/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.06.2015
JN4097/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2015
    JN4097/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2015/S 118-214234
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Blago

Hrana za posebne prehranjevalne potrebe

Datum objave: 18. 6. 2015
Številka objave: JN4097/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OI LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, Kontakt: Služba javnih naročil, V roke: Mojca Sluga Jamnik, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 15879605. Telefaks +386 15879406. E-pošta sjn@onko-i.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.onko-i.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Enteralna prehrana s pripadajočimi sistemi za enteralno hranjenje.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Na lokaciji naročnika.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Enteralna prehrana po sklopih. Sklopi od 1-15 vključujejo še pripadajoče (kompatibilne) sisteme za enteralno hranjenje, gravitacijske sisteme in nastavke za bolusno hranjenje. Sklopi od 16-42 se nanašajo samo na preparate.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15880000 (Hrana za posebne prehranjevalne potrebe)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročilIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN-0002/2015-B-POG
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2015/S 054-094238 z dne 18. 3. 2015
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN1674/2015 z dne 16. 3. 2015
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 4. 6. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 5
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: KEFO d.o.o., Brnčičeva ulica 29, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 38295,23 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 38295,23 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 4. 6. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 5
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 278351,44 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 278351,44 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 4. 6. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 5
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIS, d.o.o., Brnčičeva ulica 1, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 14294,40 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 14294,40 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 4. 6. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 5
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9D, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 93447,66 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 93447,66 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OI LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OI LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 6. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE