Dosje javnega naročila JN3310/2013
Naročnik: UM, MF 
Blago: Medicinska oprema
ZJN-2: Odprti postopek

JN3310/2013 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.03.2013
JN3485/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.03.2013
    JN3310/2013 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2013/S 059-096913
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Blago

Medicinska oprema

Datum objave: 22. 3. 2013
Številka objave: JN3310/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE UM, MF, SLOMŠKOV TRG 15, Kontakt: vesna.krajnc@uni-mb.si, V roke: Vesna Krajnc, SI-2000 MARIBOR.
Tel. +386 22345616. Telefaks +386 22345600. E-pošta vesna.krajnc@uni-mb.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mf.uni-mb.si/
I.2)VRSTA NAROČNIKA Drugo: JAVNI ZAVOD.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: SIMULATORJI IN OPREMA ZA IZVAJANJE SIMULACIJ
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: UNIVERZA V MARIBORU
MEDICINSKA FAKULTETA
TABORSKA CESTA
2000 MARIBOR
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: NAKUP RAZLIČNIH SIMULATORJEV IN OPREME ZA IZVAJANJE SIMULACIJ V NOVOGRADNJI MF UM.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33100000 (Medicinska oprema), dopolnilni besednjak: RD10 (V zdravstvenih vedah), FA01 (Za izobraževalne namene), LA16 (Za bolnišnično uporabo)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 616703,89 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN-12/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2012/S 233-383151 z dne 4. 12. 2012
Druge prejsnje objave:
Številka obvestila v UL: 2012/S 246-403344 z dne 21. 12. 2012
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN12942/2012 z dne 29. 11. 2012
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN13643/2012 z dne 19. 12. 2012
ŠT. NAROČILA: JN-12/2012
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 15. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 49304,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 38344,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JN-12/2012
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 15. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 258531,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 258625,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JN-12/2012
ŠT. SKLOPA: 3
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 15. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 58000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 62967,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JN-12/2012
ŠT. SKLOPA: 4
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 15. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 40992,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 42738,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JN-12/2012
ŠT. SKLOPA: 5
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 15. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1720,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 4163,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JN-12/2012
ŠT. SKLOPA: 6
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 15. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5360,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 6010,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JN-12/2012
ŠT. SKLOPA: 7
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 15. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1976,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 2150,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JN-12/2012
ŠT. SKLOPA: 9
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 15. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 34318,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 29890,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JN-12/2012
ŠT. SKLOPA: 10
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 15. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 7687,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 8375,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JN-12/2012
ŠT. SKLOPA: 11
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 15. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 38815,89 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 34458,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve: izobraževalno-raziskovalna infrastruktura.
VI.2)DODATNE INFORMACIJE V okviru dodeljenih nepovratnih javnih sredstev je delež Evropskega sklada za raziskovalni razvoj 85% upravičenih stroškov, delež proračuna Republike Slovenije pa 15% upravičenih stroškov.

V predmetnem javnem razpisu je bilo razpisanih 11 sklopov opreme, vendar sklop 8 MOBILNI SIMULATOR BOLNIKA ni bil oddan, saj naročnik ni prejel nobene pravilne ponudbe in bo razpis za to opremo ponovil
VI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke UM, MF, SLOMŠKOV TRG 15, SI-2000 MARIBOR.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb UM, MF, SLOMŠKOV TRG 15, SI-2000 MARIBOR.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 3. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3485/2013, Blago: Medicinska oprema; datum objave: 27. 3. 2013