Dosje javnega naročila JN11004/2014
Naročnik: FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.041.338,00 EUR

JN11004/2014 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.11.2014
JN11004/2014-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2015
    JN11004/2014 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2014/S 227-401365
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi

Datum objave: 20. 11. 2014
Številka objave: JN11004/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska 55, Kontakt: igor.straus@gov.si, V roke: Igor Štraus, SI-1001 Ljubljana.
Tel. +386 14782823. Telefaks +386 14783900. E-pošta gfu.fu@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.fu.gov.si/
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: JN 4/2014 VeDavki
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 7.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Nadgradnje in vzdrževanje informacijskega sistema EDP za obdobje dveh let.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 72200000 (Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi)
72267100 (Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 3041338,00 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-76/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2014/S 184-324854 z dne 25. 9. 2014
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN9398/2014 z dne 22. 9. 2014
ŠT. NAROČILA: 4/2014
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 11. 11. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Comtrade d.o.o., Letališka cesta 29B, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2425000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 3041338,00 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska 55, SI-1001 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska 55, SI-1001 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 20. 11. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE