Dosje javnega naročila JN11788/2014
Naročnik: FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 916.830,00 EUR

JN11788/2014 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.12.2014
JN11788/2014-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2015
    JN11788/2014 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2014/S 250-445037
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi

Datum objave: 24. 12. 2014
Številka objave: JN11788/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska 55, Kontakt: igor.straus@gov.si, V roke: Igor Štraus, SI-1001 Ljubljana.
Tel. +386 14782823. Telefaks +386 14783900. E-pošta gfu.fu@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.fu.gov.si/
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: JN 10/2014 N IDIS
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 7.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Nadgradnje programske opreme in razvoj novih storitev v sistemu IDIS za obdobje dveh let.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 72200000 (Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi)
72230000 (Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 916830,00 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-205/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.
Številka obvestila v UL: 2014/S 237-417808 z dne 9. 12. 2014
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN11362/2014 z dne 4. 12. 2014
ŠT. NAROČILA: 10/2014
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 17. 12. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Comtrade d.o.o., Letališka cesta 29B, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 750000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 916830,00 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska 55, SI-1001 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska 55, SI-1001 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 12. 2014
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2f) Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se naročajo v skladu z natančnimi pogoji iz direktive in ZJN-2.
2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Javno naročilo se odda po postopku s pogajanji brez predhodne objave, skladno z drugo točko 5. odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2). Gre za ponovitev istovrstnih storitev, ki jih bo izvajal isti izvajalec, ki mu je naročnik osnovno naročilo oddal po odprtem postopku.

Naročnik je to možnost predvidel pri ocenjeni vrednosti prvotnega naročila, v Sklepu o začetku postopka za prvotno javno naročilo št. JN 14/2013 N-IDIS in v objavah na Portalu javnih naročil pod številko JN4760/2013, dne 24. 4. 2013 in v prilogi uradnega lista ES št. 2013/S 083-140007, dne 27. 4. 2013.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu