Dosje javnega naročila 904908/2015
Naročnik: URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE d.o.o. 
Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 176.778,00 EUR

JN4908/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.07.2015
JN4908/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.04.2018
JN002613/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.04.2018
Zahtevek za revizijo
    JN4908/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2015/S 140-258731
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov

Datum objave: 21. 7. 2015
Številka objave: JN4908/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE d.o.o., DUNAJSKA CESTA 167, Kontakt: Andrej Budkovič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12001828. Telefaks +386 12001837. E-pošta info@uradni-list.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.uradni-list.si
I.2)VRSTA NAROČNIKAI.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTII.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Tehnološka prenova Portala javnih naročil
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 7.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je tehnološka prenova Portala javnih naročil in 3 letno vzdrževanje portala.
Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 72230000 (Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 176778,00 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2015/S 084-149916 z dne 30. 4. 2015
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN2659/2015 z dne 25. 4. 2015
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN3516/2015 z dne 29. 5. 2015
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 20. 7. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 7
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MOJDENAR IT d.o.o., Vurnikova ulica 2, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 250000 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 176778 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE d.o.o., DUNAJSKA CESTA 167, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE d.o.o., DUNAJSKA CESTA 167, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 7. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE