Dosje javnega naročila JN5842/2014
Naročnik: MZIP 
Gradnje: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: Odprti postopek

JN5842/2014 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.05.2014
    JN5842/2014 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2014/S 101-175974
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Gradnje

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Datum objave: 22. 5. 2014
Številka objave: JN5842/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MZIP, Langusova ulica 4, Kontakt: mzp.jn@gov.si, V roke: mag. Suzana Šnajder, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 4788000. Telefaks +386 4788140. E-pošta mzp.jn@gov.si.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nadgradnja odseka železniške proge Slovenska Bistrica – Pragersko
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Glej razpisno dokumentacijo
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
71300000 (Inženirske storitve)
71330000 (Razne inženirske storitve)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 22039536,12 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-86/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2013/S 202-348972 z dne 17. 10. 2013
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN13124/2013 z dne 15. 10. 2013
ŠT. NAROČILA: 430-86/2013
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 14. 5. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: CPG, d.d., Industrijska cesta 2, SI-5000 Nova Gorica.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 27396641,60 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 22039536,12 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Da.
Navedite vrednost ali delez naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem:
Vrednost brez DDV: 10100000,00 EUR.
Kratek opis vrednosti/deleza naročila, ki bo s pogodbo oddan podizvajalcem: zgorni ustroj, vozna mreža, svtk dela
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 1 – železniška infrastruktura – KS”.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MZIP, Langusova ulica 4, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MZIP, Langusova ulica 4, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 5. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE