Dosje javnega naročila JN1129/2015
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 
Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
ZJN-2: Pospešeni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 10.398,83 EUR

JN1129/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.02.2015
JN1129/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2015
JN1129/2015-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2015
    JN1129/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Blago

Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego

Datum objave: 19. 2. 2015
Številka objave: JN1129/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, Kontakt: Mateja Kocman, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13003953. Telefaks +386 13003912. E-pošta mateja.kocman@zd-lj.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.zd-lj.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: JR-16/2014 - Medicinski material.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Lokacije naročnika.
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Nabava medicinskega materiala.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33000000 (Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego)
33140000 (Proizvodi za medicinsko uporabo)
33141200 (Katetri)
33141760 (Opornice)
33141600 (Zbiralne posode, zbiralne vrečke, pripomočki za drenažo in kompleti)
33198200 (Vrečke ali rokavi za sterilizacijo, iz papirja)
33169000 (Kirurški instrumenti)
33141420 (Kirurške rokavice)
33141210 (Balonski katetri)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 10398,83 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Pospeseni postopek s pogajanji
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JR-16/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN9380/2014 z dne 19. 9. 2014
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN9544/2014 z dne 26. 9. 2014
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN224/2015 z dne 13. 1. 2015
ŠT. NAROČILA: 1. sklop:
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 29. 1. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 100,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 92,89 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 4. sklop:
ŠT. SKLOPA: 4
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 29. 1. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MIKRO+POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10000,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 10305,94 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 2. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE