Dosje javnega naročila JN9785/2014
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 
Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
ZJN-2: Odprti postopek

JN9785/2014 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.10.2014
    JN9785/2014 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2014/S 194-342621
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Blago

Proizvodi za medicinsko uporabo

Datum objave: 7. 10. 2014
Številka objave: JN9785/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, Kontakt: Mateja Kocman, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13003953. Telefaks +386 13003912. E-pošta mateja.kocman@zd-lj.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.zd-lj.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: JR-06/2014 - Medicinski material.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Lokacije naročnika.
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Nabava medicinskega materiala.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33140000 (Proizvodi za medicinsko uporabo)
33141200 (Katetri)
33141220 (Kanile)
33141310 (Brizgalke)
33141320 (Medicinske igle)
18424300 (Rokavice za enkratno uporabo)
33141760 (Opornice)
33000000 (Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego)
33141600 (Zbiralne posode, zbiralne vrečke, pripomočki za drenažo in kompleti)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 462809,81 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JR-06/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2014/S 059-098778 z dne 25. 3. 2014
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN3298/2014 z dne 20. 3. 2014
ŠT. NAROČILA: 1. sklop:
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 1. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: ROCHE d.o.o., Vodovodna cesta 109, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 187000,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 172532,55 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 2. sklop:
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 1. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 172000,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 141364,52 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 5. sklop
ŠT. SKLOPA: 5
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 1. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 5
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SIMPS‘S d.o.o., Motnica 3, SI-1236 Trzin.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 18500,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 15580,50 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 6. sklop:
ŠT. SKLOPA: 6
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 1. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 7
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: PAUL HARTMANN ADRIATIC d.o.o., Letališka cesta 3C, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2000,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 1692,22 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 7. sklop
ŠT. SKLOPA: 7
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 8
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 29000,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 24591,24 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 9. sklop
ŠT. SKLOPA: 9
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, LJUBLJANA, Cigaletova ulica 9, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 25000,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 22918,52 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 12. sklop:
ŠT. SKLOPA: 12
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 1. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 18500,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 15794,61 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 13. sklop:
ŠT. SKLOPA: 13
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 1. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 19000,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 16535,34 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 15. sklop:
ŠT. SKLOPA: 15
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 1. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8000,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 7322,35 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 17. sklop:
ŠT. SKLOPA: 17
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 2. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: VENOFARMACIJA d.o.o., Ulica I. štajer. bataljona 7, SI-3000 Celje.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 7500,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 5337,97 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 19. sklop:
ŠT. SKLOPA: 19
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 1. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: ROCHE d.o.o., Vodovodna cesta 109, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1100,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 1073,50 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21. sklop:
ŠT. SKLOPA: 21
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 2. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 6
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 12000,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 9952,84 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21. sklop:
ŠT. SKLOPA: 21
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 2. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 6
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: IRIS d.o.o., Cesta v Gorice 8, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 900,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 720,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21. sklop:
ŠT. SKLOPA: 21
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 2. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 6
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDISTAR d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 11, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 600,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 516,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21. sklop:
ŠT. SKLOPA: 21
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 2. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 6
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Manet d.o.o., Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2400,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 2005,21 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21. sklop:
ŠT. SKLOPA: 21
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 2. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 6
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: AMS MEDING d.o.o., Trnovec pri Dramljah 54A, SI-3222 Dramlje.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1300,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 1100,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 24. sklop:
ŠT. SKLOPA: 24
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 2. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 950,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 1100,44 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 24. sklop:
ŠT. SKLOPA: 24
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 2. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: EMF - FURLAN & CO d.o.o., Ljubljana, Linhartova cesta 51, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3300,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 3472,26 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 24. sklop:
ŠT. SKLOPA: 24
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 2. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Manet d.o.o., Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 150,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 192,16 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 25. sklop:
ŠT. SKLOPA: 25
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 2. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 9000,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 8243,32 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 25. sklop:
ŠT. SKLOPA: 25
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 2. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9D, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2500,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 2344,50 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 26. sklop:
ŠT. SKLOPA: 26
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 1. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10000,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 8652,86 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJE Naročnik v odprtem postopku za naslednje sklope:
- 3. sklop: Ostali potrošni material,
- 4. sklop: Material za sterilizacijo,
- 8. sklop: Pregledne nitrilne rokavice,
- 10. sklop: Kirurške rokavice,
- 11. sklop: Inštrumentarij,
- 14. sklop: Maske,
- 18. sklop: Katetri, sonde, tubusi,
- 20. sklop: Kontaktni geli za medicinske aparate,
- 21. sklop: Elektrode za medicinske aparate (zap.št. 6-9),
- 22. sklop: Papirji in pisala za medicinske aparate,
- 23. sklop: Papirji za medicinske aparate proizvajalca Schiller,
naročila iz različnih razlogov ni oddal. Naročnik je oz. bo dopolnil oz. spremenil razpisno dokumentacijo in po pravnomočnosti odločitve ponovil postopek oddaje javnega naročila za omenjene sklope.
VI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 6. 10. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE