Dosje javnega naročila JN9641/2014
Naročnik: UKC Ljubljana 
Storitve: Storitve načrtovanja na področju sistemskega zagotavljanja kakovosti
ZJN-2: Odprti postopek

JN9641/2014 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.09.2014
    JN9641/2014 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2014/S 190-335534
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve načrtovanja na področju sistemskega zagotavljanja kakovosti

Datum objave: 30. 9. 2014
Številka objave: JN9641/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE UKC Ljubljana, ZALOŠKA CESTA 2, Kontakt: karmen.trselic@kclj.si, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 15222273. Telefaks +386 15222764. E-pošta karmen.trselic@kclj.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.kclj.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Pridobivanje ISO standardov 9001:2008 in EN 15224.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 11.
Glavni kraj izvedbe: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, SLOVENIJA.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Pridobivanje ISO standardov 9001:2008 in EN 15224
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 72224200 (Storitve načrtovanja na področju sistemskega zagotavljanja kakovosti)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 130991,40 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 84508-021/31/1-14
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2014/S 119-212247 z dne 25. 6. 2014
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN6865/2014 z dne 20. 6. 2014
ŠT. NAROČILA: 84508-21/31/1-14
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 8. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SISTEMIS d.o.o., Vurnikova ulica 9, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 180000,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 130991,40 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Da.
Navedite vrednost ali delez naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem:
Vrednost brez DDV: 80058,00 EUR.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke UKC Ljubljana, ZALOŠKA CESTA 2, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb UKC Ljubljana, ZALOŠKA CESTA 2, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 9. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE