Dosje javnega naročila JN1223/2014
Naročnik: KIS 
Gradnje: Rastlinjaki
ZJN-2: Odprti postopek

JN1223/2014 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.01.2014
    JN1223/2014 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Gradnje

Rastlinjaki

Datum objave: 30. 1. 2014
Številka objave: JN1223/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE KIS, Hacquetova ulica 17, Kontakt: info@kis.si, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12805218. Telefaks +386 12805255. E-pošta info@kis.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.kis.si/
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI Drugo: kmetijstvo
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Rastlinjak
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba investicijsko-vzdrževalnih del v sklopu obstoječega rastlinjaka
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 44211500 (Rastlinjaki)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročilIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 4/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN3969/2013 z dne 9. 4. 2013
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN4745/2013 z dne 24. 4. 2013
ŠT. NAROČILA: 4/2013
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 19. 7. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: KLJUČAVNIČARSTVO, GAJŠEK FRANC S.P., Visole 173, SI-2316 Zgornja Ložnica.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 350000 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 292363,56 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke KIS, Hacquetova ulica 17, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb KIS, Hacquetova ulica 17, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 1. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE