Dosje javnega naročila JN6711/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Gradnje: Inženirske storitve
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.037.515,41 EUR

JN6711/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.09.2015
JN6711/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.09.2015
    JN6711/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2015/S 190-343839
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Gradnje

Inženirske storitve

Datum objave: 28. 9. 2015
Številka objave: JN6711/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Služba za javna naročila, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 22341422. Telefaks +386 2341495. E-pošta franciska.mestinsek-podbreznik@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.di.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI Drugo: prometna infrastruktura
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izvedba podvoza Prešnica v km 16+391 in podvoza v km 2+800 ter podhoda na ulici Gregorja Žiberne v Divači, vključno z izdelavo vse projektne dokumentacije (PGD, PZI, PID) s pridobitvijo vseh soglasij in dovoljenj za izvedbo in na izvedena dela v okviru projekta »Modernizacija obstoječe železniške proge Divača – Koper«, faza II
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Projektiranje in izvedba.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba podvoza Prešnica v km 16+391 in podvoza v km 2+800 ter podhoda na ulici Gregorja Žiberne v Divači, vključno z izdelavo vse projektne dokumentacije (PGD, PZI, PID) s pridobitvijo vseh soglasij in dovoljenj za izvedbo in na izvedena dela v okviru projekta »Modernizacija obstoječe železniške proge Divača – Koper«, faza II
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71300000 (Inženirske storitve)
45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 2037515,41 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2014/S 207-366019 z dne 28. 10. 2014
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN10321/2014 z dne 24. 10. 2014
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 18. 8. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 6
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: GODINA d.o.o., Obrtno industrijska cona Hrpelje 22, SI-6240 Kozina.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4000000 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 2037515,41 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Da.
Navedite vrednost ali delez naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem:
Delez: 26 %.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 9. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE