Dosje javnega naročila JN6867/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
ZJN-2: Odprti postopek

JN6867/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.10.2015
    JN6867/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Gradnje

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje

Datum objave: 2. 10. 2015
Številka objave: JN6867/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Matjaž Kovač, V roke: Matjaž Kovač, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 22341430. Telefaks +386 22341495. E-pošta matjaz.kovac@gov.si.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: IZVEDBA PASIVNE PROTIHRUPNE ZAŠČITE KRITIČNO PREOBREMENJENIH STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI OB ŽELEZNIŠKI PROGI ŠT. 30 MED ZIDANIM MOSTOM IN CELJEM
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Zidani most - Celje
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je izvedba pasivne protihrupne zaščite za kritično preobremenjene stanovanjske stavbe z varovanimi prostori ob železniški progi št. 30 na odseku od Zidanega mosta do Celja, pri katerih je na najbolj obremenjeni fasadi zaradi vplivov železniškega prometa presežena kritična vrednost kazalca hrupa. Celotna obremenitev stavb s hrupom je na obravnavanem območju določena računsko po smernici RMR za železniški in po smernici XPS 31-133 za cestni promet z uporabo verificiranega akustičnega modela IMMI 2012.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 1235814,98 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 43001-69/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN3873/2015 z dne 10. 6. 2015
ŠT. NAROČILA: 43001-69/2015
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 31. 8. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: AJM OKNA-VRATA-SENČILA d.o.o., Kozjak nad Pesnico 2A, SI-2211 Pesnica pri Mariboru.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1012963,10 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 1012963,10 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: ZPVPJN
VI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 10. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE