Dosje javnega naročila JN3582/2013
Naročnik: UM, MF 
Blago: Medicinska oprema
ZJN-2: Odprti postopek

JN3582/2013 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.03.2013
    JN3582/2013 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2013/S 064-106649
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Blago

Medicinska oprema

Datum objave: 28. 3. 2013
Številka objave: JN3582/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE UM, MF, SLOMŠKOV TRG 15, Kontakt: romana.grajner@uni-mb.si, V roke: Romana Grajner, SI-2000 MARIBOR.
Tel. +386 23305850. Telefaks +386 23305853. E-pošta romana.grajner@uni-mb.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mf.uni-mb.si/
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: LABORATORIJSKA OPREMA ZA POTREBE PEDAGOŠKEGA PROCESA JN 07/2012
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: MEDICINSKA FAKULTETA, Taborska , 2000 MARIBOR
Sifra NUTS: SI01.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Nabavlja se laboratorijska oprema za potrebe pedagoškega procesa. Naročilo je bilo razdeljeno na 19 sklopov, in sicer.
SKLOP 1 - INSTRUMENT ZA HITRO PRIREZOVANJE Z UPORABO WOLFRAMOVEGA FREZALA
SKLOP 2 - INSTRUMENT ZA HITRO IN ENOSTAVNO PRIPRAVO STEKLENIH NOŽEV ZA ULTRAMIKROTOM PO METODI BALANSIRANEGA LOMLJENJA
SKLOP 3 - MIKROSKOP Z STEREOLUPO
SKLOP 4 - OPERACIJSKI MIKROSKOP
SKLOP 5 - Diagnostični avdiometer s prenosnim kovčkom +audiocups-om
SKLOP 6 - Univerzalna preskusna očala (probni okvir) in Kovček z 260 preizkusnimi stekli s plastično obrobo
SKLOP 7 - Nadgradnja obstoječega konfokalnega mikroskopa Leica TCS SP5 z GaAsP hibridnim detektorskim sistemom LeicaHyD
SKLOP 8 - ULTRAZVOČNI MERILNI SISTEM ZA DEMONSTRACIJO UPORABE ULTRAZVOKA V MEDICINI
SKLOP 9 - TEHNIČNA OPREMA ZA IZVAJANJE FIZIKALNIH IN BIOFIZIKALNIH MERITEV V MEDICINI
SKLOP 10 - PULZNI OKSIMETER
SKLOP 11 - HIDRAVLIČNI VOZIČEK
SKLOP 12 - DIAGNOSTIČNI SVETLOBNI MIKROSKOP
SKLOP 13 - OPREMA ZA SECIRANJE
SKLOP 14 - SET AVTOMATSKA PIPETA
SKLOP 15 - NAMIZNI AVTOKLAV
SKLOP 16 - INKUBATOR
SKLOP 17 - VIBRACIJSKI MEŠALNIK
SKLOP 18 - ANAEROBNI LONEC
SKLOP 19 - MIKROSKOP
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33100000 (Medicinska oprema)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 141849,61 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN 07/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Predhodno informativno obvestilo.
Številka obvestila v UL: 2012/S 237-390223 z dne 8. 12. 2012
Druge prejsnje objave:
Številka obvestila v UL: 2012/S 239-392939 z dne 12. 12. 2012
Številka obvestila v UL: 2012/S 247-405157 z dne 22. 12. 2012
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN13037/2012 z dne 3. 12. 2012
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN13324/2012 z dne 10. 12. 2012
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN13724/2012 z dne 20. 12. 2012
ŠT. NAROČILA: JN 07/2012
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 19. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MIKRO+POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 11094,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 13312,80 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JN 07/2012
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 19. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MIKRO+POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8999,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 8999,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JN 07/2012
ŠT. SKLOPA: 3
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 19. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: TEHNOOPTIKA SMOLNIKAR d.o.o., Brnčičeva ulica 13, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 11225,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 11186,04 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JN 07/2012
ŠT. SKLOPA: 4
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 19. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MOLLIER d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3, SI-3000 Celje.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 22407,05 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 21839,84 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JN 07/2012
ŠT. SKLOPA: 7
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 19. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MIKRO+POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 18800,33 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 19800,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JN 07/2012
ŠT. SKLOPA: 8
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 19. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: VIRLES d.o.o., Slomškova ulica 12, SI-1230 Domžale.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 24480,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 25723,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JN 07/2012
ŠT. SKLOPA: 9
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 19. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: VIRLES d.o.o., Slomškova ulica 12, SI-1230 Domžale.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2170,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 2110,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JN 07/2012
ŠT. SKLOPA: 15
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 19. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5365,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 4285,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JN 07/2012
ŠT. SKLOPA: 16
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 19. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3585,30 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 4420,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JN 07/2012
ŠT. SKLOPA: 17
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 18. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MIKRO+POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 400,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 800,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JN 07/2012
ŠT. SKLOPA: 18
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 18. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MIKRO+POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 350,76 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 380,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JN 07/2012
ŠT. SKLOPA: 19
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 19. 3. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: TEHNOOPTIKA SMOLNIKAR d.o.o., Brnčičeva ulica 13, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4857,60 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 5148,00 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: gospodarsko – razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve: izobraževalno – raziskovalna infrastruktura.
V okviru dodeljenih nepovratnih javnih sredstev je delež Evropskega sklada za regionalni razvoj 85% upravičenih stroškov, delež proračuna Republike Slovenije pa 15% upravičenih stroškov.
VI.2)DODATNE INFORMACIJE Vrsta naročila: »Laboratorijska oprema za potrebe pedagoškega procesa«, JN 07/2012.
Naročilo je bilo razdeljeno na devetnajst (19) sklopov.
Za sklope 5, 6,10 in 14 naročnik ni prejel nobene ponudbe. Za sklopa 5 in 6 bo naročnik pravil razpis po postopku s pogajanji brez predhodne objave po (1. točka 1. odstavek 29. člena ZJN-2).
Za sklopa 10 in 14 naročnik ne bo izvedel ponovnega razpisa, saj predstojnik katedre odstopa od ponovne izvedbe naročila.
Za sklop 11 je prejel eno (1) pravočasno ponudbo. Po o odpiranju ponudb je naročnik ugotovil da zaradi izvedbe pedagoškega procesa ne potrebuje opreme. Saj s takšno opremo že razpolagamo na Medicinski fakulteti. Zaradi nastalih okoliščin, se bo izvajal pedagoški proces na način, ki bo omogočal sodobnejši multimedijski pristop v virtualnem izvajanju programa.O zavrnitvi vseh ponudb in razlogih zanjo je naročnik dolžan obvestiti svoj nadzorni organ, kar je bilo storjeno dne 17. 01. 2013.
Ponudnik je bil obveščen s Sklepom o zavrnitvi popolne ponudbe in prilogo Sklepa poslovodnega organa, vročeno mu je bilo po Zup-u.
Za sklop 12 je prejel tri (3) pravočasne ponudbe. Naročnik je v postopku pregledovanja ponudb ugotovil, da zaradi spremenjenega načina izvedbe pedagoškega procesa ne potrebuje predmetne opreme, in sicer je bil razpisana oprema za katedro za sodno medicino. Zaradi nastale spremenjene okoliščine izvedbe pedagoškega procesa, bo obstoječo opremo s katero naročnik že razpolaga za izvedbo pedagoškega procesa, od Katedre za anatomijo, prevzela Katedra za sodno medicino. Obstoječa oprema ustreza izvedbi dosedanjega načina pedagoškega procesa. O zavrnitvi vseh ponudb in razlogih zanjo je naročnik dolžan obvestiti svoj nadzorni organ, kar je bilo storjeno dne 17. 01. 2013.
Ponudniki so bili obveščeni s Sklepom o zavrnitvi popolne ponudbe in prilogo Sklepa poslovodnega organa, vročeno jim je bilo po Zup-u.
Za sklop 13 prejel eno (1) pravočasno ponudbo. Naročnik je v postopku pregledovanja ponudb ugotovil, da zaradi spremenjenega načina izvedbe pedagoškega procesa ne potrebuje predmetne opreme, in sicer je bil razpisana oprema za katedro za sodno medicino. Zaradi nastale spremenjene okoliščine izvedbe pedagoškega procesa, bo obstoječo opremo s katero naročnik že razpolaga za izvedbo pedagoškega procesa, od Katedre za anatomijo, prevzela Katedra za sodno medicino. Obstoječa oprema ustreza izvedbi dosedanjega načina pedagoškega procesa. O zavrnitvi vseh ponudb in razlogih zanjo je naročnik dolžan obvestiti svoj nadzorni organ, kar je bilo storjeno dne 17. 01. 2013.
Ponudnik je bil obveščen s Sklepom o zavrnitvi popolne ponudbe in prilogo Sklepa poslovodnega organa, vročeno mu je bilo po Zup-u.
VI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke UM, MF, SLOMŠKOV TRG 15, SI-2000 MARIBOR.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb UM, MF, SLOMŠKOV TRG 15, SI-2000 MARIBOR.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 3. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE