Dosje javnega naročila JN11841/2014
Naročnik: UKC MARIBOR 
Blago: Časopisi, strokovne revije, periodične publikacije in revije
ZJN-2: Odprti postopek

JN11841/2014 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.12.2014
    JN11841/2014 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Blago

Časopisi, strokovne revije, periodične publikacije in revije

Datum objave: 29. 12. 2014
Številka objave: JN11841/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE UKC MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 005, Kontakt: Oddelek za javna naročila, SI-2000 MARIBOR.
Tel. +386 23212566. Telefaks +386 23311533. E-pošta dejan.simic@ukc-mb.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ukc-mb.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: STROKOVNA LITERATURA
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor – Medicinska knjižnica.
Sifra NUTS: SI012.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je dobava strokovne literature. Vrste in količine so podane v »Seznamu strokovne literature«.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 22200000 (Časopisi, strokovne revije, periodične publikacije in revije), dopolnilni besednjak: LA22 (Za medicinsko osebje)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 150165,04 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN9653/2014 z dne 1. 10. 2014
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN10083/2014 z dne 16. 10. 2014
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 11. 12. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: TAN TIEN, Milada Djaniš s.p., Ulica 28. maja 5, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 135000 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 150165,04 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke UKC MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 005, SI-2000 MARIBOR.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb UKC MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 005, SI-2000 MARIBOR.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 29. 12. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE