Dosje javnega naročila JN8459/2013
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČRNOMELJ 
Blago: Tovornjaki z dvigalnimi platformami
ZJN-2: Odprti postopek

JN8459/2013 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.07.2013
    JN8459/2013 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2013/S 132-228427
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Blago

Tovornjaki z dvigalnimi platformami

Datum objave: 8. 7. 2013
Številka objave: JN8459/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČRNOMELJ, Belokranjska cesta 10, Kontakt: Frankovič Anja, SI-8340 Črnomelj.
Tel. +386 73061100. Telefaks +386 73061130. E-pošta anja.frankovic@crnomelj.si.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavni red in mir ter varnost
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava rabljenega gasilskega vozila GVCZD-1
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava rabljenega gasilskega vozila GVCZD-1, namejenega gašenju in reševanju z višin, z vgraejno vodno črpalko, vodnim rezervoarjem in prostori za gasilsko opremo.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34142100 (Tovornjaki z dvigalnimi platformami)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 333600,00 EUR, z 20 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena. Ponder: 80
2. dobavni rok. Ponder: 10
3. splošna garancijska doba. Ponder: 10
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 845-2/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN3974/2013 z dne 9. 4. 2013
ŠT. NAROČILA: JN 3974/2013
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 13. 6. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: WEBO, d.o.o., Dragomelj 84, SI-1230 Domžale.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 300000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 333600,00 EUR, z 20 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČRNOMELJ, Belokranjska cesta 10, SI-8340 Črnomelj.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČRNOMELJ, Belokranjska cesta 10, SI-8340 Črnomelj.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 7. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE