Dosje javnega naročila JN1172/2014
Naročnik: SB BREŽICE 
Blago: Farmacevtski proizvodi
ZJN-2: Odprti postopek

JN1172/2014 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.01.2014
    JN1172/2014 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2014/S 022-034310
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Blago

Farmacevtski proizvodi

Datum objave: 29. 1. 2014
Številka objave: JN1172/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SB BREŽICE, ČERNELČEVA CESTA 15, Kontakt: Rok Škvarč, SI-8250 BREŽICE.
Tel. +386 74668100. Telefaks +386 74668110. E-pošta rok.skvarc@sb-brezice.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.sb-brezice.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava zdravil
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica Brežice, lekarna, Černelčeva cesta 17, 8250 Brežice
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava zdravil
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33600000 (Farmacevtski proizvodi)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 540984,60 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 8/13 JNb
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2013/S 178-306926 z dne 13. 9. 2013
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN11470/2013 z dne 11. 9. 2013
ŠT. NAROČILA: 8/13 jnB
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 1. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 12
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MARK MEDICAL d.o.o., Partizanska cesta 109, SI-6210 Sežana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 2201,84 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 8/13 JNb
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 1. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 12
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: BAYER d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 700,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 234,01 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 8/13 JNb
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 1. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 12
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9D, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 46000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 41701,62 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 8/13 JNb
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 1. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 12
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 27000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 25181,86 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 8/13 JNb
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 1. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 12
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIS, d.o.o., Brnčičeva ulica 1, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 63000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 56389,12 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 8/13 JNb
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 1. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 12
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: GOPHARM d.o.o., Cesta 25. junija 1D, SI-5000 Nova Gorica.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 97000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 92672,83 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 8/13 JNb
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 1. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 12
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 28000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 22875,61 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 8/13 JNb
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 1. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 12
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino, Šlajmerjeva ulica 6, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 28000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 22875,61 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 8/13 Jnb
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 1. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 12
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: PharmaSwiss d.o.o., Ljubljana, PE Trzin, Brodišče 32, SI-1236 Trzin.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 300,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 72,23 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 8/13 JNb
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 1. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 12
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: FARMADENT d.o.o., Minařikova ulica 6, SI-2000 Maribor.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 170000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 161391,01 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SB BREŽICE, ČERNELČEVA CESTA 15, SI-8250 BREŽICE.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zoper to obvestilo o oddaji naročila lahko ponudnik v osmih delovnih dneh po prejemu tega obvestila vloži zahtevek za revizijo.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 1.500,00 EUR.
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).
VI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SB BREŽICE, ČERNELČEVA CESTA 15, SI-8250 BREŽICE.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 29. 1. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE