Dosje javnega naročila JN8965/2015
Naročnik: ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA 
Blago: Gasilska vozila
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 697.840,00 EUR

JN8965/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.12.2015
JN8965/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2016
    JN8965/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2015/S 249-454400
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Blago

Gasilska vozila

Datum objave: 21. 12. 2015
Številka objave: JN8965/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA, Bazoviška cesta 13, Kontakt: Jaka Grabeljšek, V roke: Blaž Turk, SI-6210 Sežana.
Tel. +386 14219040. Telefaks +386 14219045. E-pošta info@altus.si.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI Drugo: Požarna varnost
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup in dobava novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana.
Sifra NUTS: SI024.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je nakup in dobava novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin za potrebe naročnika Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34144210 (Gasilska vozila)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročilIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena. Ponder: 94
2. certifikat ISO 9001. Ponder: 3
3. certifikat ISO 14001. Ponder: 3
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 6/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2015/S 145-267519 z dne 30. 7. 2015
Druge prejsnje objave:
Številka obvestila v UL: 2015/S 174-316061 z dne 9. 9. 2015
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN5080/2015 z dne 28. 7. 2015
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN6127/2015 z dne 7. 9. 2015
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 23. 11. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MI STAR d.o.o., Ljubljana, Pot k sejmišču 28A, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 700000,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 697840,00 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Da.
Navedite vrednost ali delez naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem:
Delez: 79 %.
Kratek opis vrednosti/deleza naročila, ki bo s pogodbo oddan podizvajalcem: Izdelava nadgradnje vozila.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA, Bazoviška cesta 13, SI-6210 Sežana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Skladno z določbami zakona, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.
VI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA, Bazoviška cesta 13, SI-6210 Sežana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 12. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE