Dosje javnega naročila JN7721/2015
Naročnik: ŠOLSKI CENTER VELENJE 
Storitve: Storitve hotelov, restavracij in trgovine na drobno
ZJN-2: Oddaja naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 41.003,70 EUR

JN7721/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.11.2015
JN7721/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.11.2015
    JN7721/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Storitve

Storitve hotelov, restavracij in trgovine na drobno

Datum objave: 3. 11. 2015
Številka objave: JN7721/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ŠOLSKI CENTER VELENJE, Trg mladosti 3, Kontakt: Medpotjetniški izobraževalni center, V roke: Uroš Lukič, SI-3320 Velenje.
Tel. +386 38968204. Telefaks +386 38968210. E-pošta uros.lukic@guest.arnes.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.scv.si/
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Najem sob za dijake ŠC Velenje v šolskem letu 2015/16
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 17.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17 do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Velenje
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Najem sob za dijake ŠC Velenje v šolskem letu 2015/16
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 55000000 (Storitve hotelov, restavracij in trgovine na drobno)
55100000 (Hotelske storitve)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 37446,30 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Oddaja naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN-001/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
ŠT. NAROČILA: JN-001/2015
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 15. 10. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MLADINSKI CENTER VELENJE, Šaleška cesta 3, SI-3320 Velenje.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 37446,30 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 37446,30 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ŠOLSKI CENTER VELENJE, Trg mladosti 3, SI-3320 Velenje.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ŠOLSKI CENTER VELENJE, Trg mladosti 3, SI-3320 Velenje.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 11. 2015
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-22)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Naročnik je izvedel javno naročilo na podlagi postopka zbiranja ponudb v skladu z navedbami 2. odstavka 20. člena ZJN-2, storitve B (kategorija št. 17: Storitve hotelov in restavracij). Storitve, ki so predmet tega javnega naročila, se po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) vodijo pod kodo št. 55000000 - Storitve hotelov, restavracij in trgovine na drobno.
Naročnik je oddal naročilo po postopku oddaje javnih naročil za storitve iz Seznama storitev B ter v skladu z določbami ZJN-2, ki določajo opredelitev predmeta naročila, tehnične specifikacije in objavo obvestila o oddaji naročila.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu