Dosje javnega naročila NMV182/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 236.794,90 EUR

NMV182/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.01.2015
NMV357/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 22.01.2015
NMV1729/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.04.2015
NMV1729/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2015
    NMV1729/2015 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Blago

Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov

Datum objave: 1. 4. 2015
Številka objave: NMV1729/2015


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV182/2015, Blago: Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov; datum objave: 13. 1. 2015 (NMV1)
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA, kontakt: Miran Žnideršič, v roke: komisija za javna naročila, tel.: +386 53396600, telefaks: +386 53396705, e-pošta: javna.narocila@elektro-primorska.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: SN stikalni bloki s sekundarno opremo.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava srednjenapetostnih blokov s sekundarno opremo. Natančnejši opis je naveden v priloženi razpisni dokumentaciji.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 31210000 (Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 194094,18 EUR, brez DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV182/2015 z dne 13. 1. 2015
Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV357/2015 z dne 22. 1. 2015
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 4. 2015
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 9. 3. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: KOLEKTOR IGIN d.o.o., Šlandrova ulica 10, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 173000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 197094,18 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: enkratna dobava.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA