Dosje javnega naročila JN8341/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Gradnje: Razne storitve
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN8341/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.11.2015
    JN8341/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Gradnje

Razne storitve

Datum objave: 26. 11. 2015
Številka objave: JN8341/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Sabina Brodt, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta jn.drsi@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.di.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Vzdrževanje informacijskega sistema za upravljanje z objekti - BMS
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Vzdrževanje informacijskega sistema za upravljanje z objekti - BMS
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 98300000 (Razne storitve)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 31866,40 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 43001-157/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN7976/2015 z dne 11. 11. 2015
ŠT. NAROČILA: C -42/15
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 25. 11. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: ELMAT d.o.o., Hodoščkova ulica 18, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 34892 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 31866,40 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 11. 2015
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2 c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer iz naslednjih razlogov:
povezanih z zaščito izključnih pravic
2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Informacijski sistem je namenjen gospodarjenju z objekti in pregledovanju podatkov in poročil o izvedenih pregledih objektov skupaj s slikovnim gradivom. Aplikacija se na Direkciji uporablja kot vir informacij za pripravo ukrepov za sanacije objektov na osnovi ugotovljenega stanja objekta. Podatke o stanju objektov na državnih cestah sistematično zbiramo že od leta 1993 naprej. V letu 2007 pa je bil izdelan nov informacijski sistem za pregledovanje stanja o objektih (BMS) Bridge Management System«, ki vključuje vse zbrane podatke o stanju objektov.

Potrebno je zagotoviti nemoteno delovanje informacijskega sistema na področju objektov »WBMS«, s posodabljanjem je potrebno zagotoviti tudi ažurnost podatkov, ki jih sistem uporablja. Sistem je treba konstantno vsebinsko nadgrajevati ter prilagajati potrebam uporabnikov.

Ponudnik Elmat d.o.o. je izdelal osnovni informacijski sistem WBMS s katero se vodi evidenca o stanju objektov po pogodbi iz leta 2006 in je lastnik moralnih ter avtorskih pravic. Ponudnik je edini usposobljeni za vzdrževanje in nadgradnjo aplikacije WBMS in obvladuje izvorno kodo programa, ki je potrebna za vzdrževanje programa.

Naročilo se oddaja po postopku s pogajanji na podlagi v skladu z 2. točko 1. odstavka 29. člena ZJN. V postopek oddaje naročila s pogajanji se vključi tehnično usposobljen ponudnik.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu