Dosje javnega naročila JN14347/2013
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Gradnje: Gradbena dela na cestah
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN14347/2013 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.11.2013
    JN14347/2013 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Gradnje

Gradbena dela na cestah

Datum objave: 12. 11. 2013
Številka objave: JN14347/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta sabina.pezdirec@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izdelava zapornega sloja na cesti R3 - 642, odsek 1360 Ig - LJ (Peruzzijeva) od km 4+820 do km 6+580.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 1360 cesta R3-642 Ig - Lj(Peruzzijeva)
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Izdelava zapornega sloja na cesti R3 - 642, odsek 1360 Ig - LJ (Peruzzijeva) od km 4+820 do km 6+580.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 9085,10 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
ŠT. NAROČILA: C -40/13
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 9. 11. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: PRENOVA - GRADBENIK d.o.o., Stanežiče 39, SI-1210 Ljubljana - Šentvid.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 37941,61 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 9085,10 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 11. 2013
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2e) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJN-2.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Na regionalni cesti R3 - 642, odsek 1360 Ig - LJ (Peruzzijeva) od km 4+820 do km 6+580 je prišlo do dviga nivelete vozišča. Zaradi navedenega je posledično potrebno spremeniti debelino plasti asfalta glede na prvotni Popis del s količinami. Namesto izdelave spodnje nosilne (stabilizirane) bituminizirane zmesi AC 32 base stab. B70/100 A3 v debelini 12 cm bo po novem treba izdelati spodnjo nosilno (stabilizirano) bituminizirano zmes AC 32 base stab. B 70/100 A3 v debelini 10 cm, namesto izdelave nosilne bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm je po novem potrebna izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, ter namesto izdelave obrabne in zaporne bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm je po ovem potrebna izdelava obrabne in zaporne bitumininizirane zmesi SMA 11 pMb 45/80-65 A2 v debelini 3,5 cm. Poleg tega je treba izvesti rušenje spodnje nosilne plasti v debelini do 10 cm (z odvozom na stalno deponijo), sanacijo spodnje nosilne plasti v debelini do 40 cm, s tamponskim materialom frakcije 0 - 32 mm (z odvozom na stalno deponijo), rezkanje neravnin in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 5 cm, ter vgradnjo Stargrid mrež nosilnosti 50 kN, širine 1,1 in 2,2 m. Dodatna in več dela niso bila prvotno predvidena, saj se je potreba po njih izkazala šele v času izvedbe. Navedena dela so nujno potrebna za zagotovitev varnosti na cestišču.
Dodatna dela presegajo ocenjeno vrednost po pogodbi št. 2415-12-000836/0 za 37.941,62 EUR z DDV, kar predstavlja 4,9 % povečanje pogodbene vrednosti.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu