Dosje javnega naročila JN9037/2013
Naročnik: OBČINA IZOLA 
Blago: Gasilska vozila
ZJN-2: Odprti postopek

JN9037/2013 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.07.2013
    JN9037/2013 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2013/S 141-245533
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Blago

Gasilska vozila

Datum objave: 19. 7. 2013
Številka objave: JN9037/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA IZOLA, SONČNO NABREŽJE 8, Kontakt: posta.oizola@izola.si, V roke: Antonela Lukič, SI-6310 IZOLA - ISOLA.
Tel. +386 56600150. Telefaks +386 56600107. E-pošta antonela.lukic@izola.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.izola.si/
I.2)VRSTA NAROČNIKAI.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO IZOLA - Associazione dei vigili del fuoco di Isola, Brkinska ulica 15, SI-6310 Izola - Isola.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava gasilskega vozila
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava gasilskega vozila
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34144210 (Gasilska vozila)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročilIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. Ponudbena cena. Ponder: 60
2. Cena letnih stroškov. Ponder: 30
3. Bančna garancija v višini 20% pog.vrednosti. Ponder: 10
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN3435/2013 z dne 26. 3. 2013
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 10. 6. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Gasilska vozila PUŠNIK, d.o.o, Črešnjevec 120A, SI-2310 Slovenska Bistrica.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 240000 EUR, z 20 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 217946,03 EUR, z 20 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA IZOLA, SONČNO NABREŽJE 8, SI-6310 IZOLA - ISOLA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA IZOLA, SONČNO NABREŽJE 8, SI-6310 IZOLA - ISOLA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 7. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE