Dosje javnega naročila JN4234/2013
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 
Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago
ZJN-2: Odprti postopek

JN4234/2013 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.04.2013
    JN4234/2013 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2013/S 075-124809
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Blago

Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

Datum objave: 15. 4. 2013
Številka objave: JN4234/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, Kontakt: Barbara Delak, dipl. ekon., SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13003925. Telefaks +386 13003912. E-pošta barbara.delak@zd-lj.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.zd-lj.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: LABORATORIJSKI MATERIAL
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Nabava laboratorijskega materiala za obdobje od 1.5.2013 do 30.4.2014 in sicer:
1. sklop: laboratorijski testi in kontrolni material
2. sklop: potrošni material za vakuumski odvzem krvi
3. sklop: epruvete za kapilarni odvzem krvi
4. sklop: laboratorijski potrošni material
5. sklop: originalni reagenti in material vezan na hematološki analizator Beckman Coulter
6. sklop: originalni reagenti in material vezan na hematološki analizator Sysmex
7. sklop: originalni reagenti in material vezan na hematološki analizator ABX
8. sklop: originalni reagenti in material vezan na analizator srčnih encimov Pathfast
9. sklop: originalni reagenti in material vezan na analizator za odkrivanje hemoglobina v blatu Oc-Sensor Diana
10. sklop: originalni reagenti in material vezan na analizator za določanje CDT po metodi HPLC proizvajalca Bio-Rad
11. sklop: originalni reagenti in material vezan na analizator za določanje HbA1c DCA Vantage
12. sklop: originalni reagenti in material vezan na analizator glukoze Hemocue
13. sklop: originalni reagenti in material vezan na analizator glukoze Biosen
14. sklop: originalni reagenti in material vezan na biokemični analizator I-STAT
15. sklop: kemikalije
16. sklop: steklovina
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33141000 (Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago)
33696200 (Reagenti za testiranje krvi)
24300000 (Osnovne anorganske in organske kemikalije)
14820000 (Steklo)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 720340 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JR-1/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2013/S 012-015338 z dne 17. 1. 2013
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN505/2013 z dne 16. 1. 2013
ŠT. NAROČILA: JR-1/2013 1. sklop
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: HERMES ANALITICA d.o.o., VEROVŠKOVA ULICA 58, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 15818181. Telefaks +386 15818189. E-pošta tina.tavcar@hermes-analitica.si.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 12016 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 14955 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-1/2013 1. sklop
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: INTEREXPORT d.o.o., POTOK PRI KOMENDI 12, SI-1218 KOMENDA.
Tel. +386 18344436. Telefaks +386 18344455. E-pošta stanka.karo@interexport.si.
Internetni naslovi: http://www.interexport.si
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 36007 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 44816 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-1/2013 1. sklop
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14709800. Telefaks +386 14709973. E-pošta ljubomir.kastelic@kemofarmacija.si.
Internetni naslovi: http://www.kemofarmacija.si
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4397 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 5473 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-1/2013 1. sklop
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9D, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 15202300. Telefaks +386 15202495. E-pošta info@medias-int.si.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 22733 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 28295 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-1/2013 1. sklop
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDITRADE d.o.o., Središka ulica 21, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 15854620. Telefaks +386 15445401. E-pošta robert.pompe@meditrade.si.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 151 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 188 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-1/2013 1. sklop
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 5
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MIKRO+POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor.
Tel. +386 26143354. Telefaks +386 26143320. E-pošta tanja.marhold@mikro-polo.si.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 9307 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 11584 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-1/2013 1. sklop
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 6
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +038 15854231. Telefaks +386 15854298. E-pošta janez.bolha@sanolabor.si.
Internetni naslovi: http://www.sanolabor.si
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 11669 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 14524 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-1/2013 2. sklop
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., LESKOŠKOVA CESTA 9D, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 15202300. Telefaks +386 15202495. E-pošta info@medias-int.si.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 82435 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 87985 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-1/2013 3. sklop
ŠT. SKLOPA: 3
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9D, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 15202300. Telefaks +386 15202495. E-pošta info@medias-int.si.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 13164 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 14855 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-1/2013 4. sklop
ŠT. SKLOPA: 4
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 15854231. Telefaks +386 15854298. E-pošta janez.bolha@sanolabor.si.
Internetni naslovi: http://www.sanolabor.si
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 39051 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 48552 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-1/2013 5. sklop
ŠT. SKLOPA: 5
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: HERMES ANALITICA d.o.o., Verovškova ulica 58, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 15818181. Telefaks +386 15818189. E-pošta tina.tavcar@hermes-analitica.si.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 83577 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 111122 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-1/2013 6. sklop
ŠT. SKLOPA: 6
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDITRADE d.o.o., Središka ulica 21, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 15854620. Telefaks +386 15445401. E-pošta robert.pompe@meditrade.si.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 81506 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 99462 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-1/2013 7. sklop
ŠT. SKLOPA: 7
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MOLLIER d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3, SI-3000 Celje.
Tel. +386 34288400. Telefaks +386 34288402. E-pošta info@mollier.si.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3424 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 4643 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-1/2013 8. sklop
ŠT. SKLOPA: 8
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: GENOS d.o.o. Ljubljana, Trg Osvobodilne fronte 14, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 41661939. Telefaks +386 14391875. E-pošta info@genos.si.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 61040 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 81157 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-1/2013 10. sklop
ŠT. SKLOPA: 10
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: HERMES ANALITICA d.o.o., Verovškova ulica 58, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 15818181. Telefaks +386 15818189. E-pošta tina.tavcar@hermes-analitica.si.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 40001 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 55505 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-1/2013 11. sklop
ŠT. SKLOPA: 11
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14709800. Telefaks +386 14709973. E-pošta ljubomir.kastelic@kemofarmcija.si.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 63096 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 77534 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-1/2013 12. sklop
ŠT. SKLOPA: 12
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 15854231. Telefaks +386 15854298. E-pošta janez.bolha@sanolabor.si.
Internetni naslovi: http://www.sanolabor.si
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5924 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 7961 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-1/2013 13. sklop
ŠT. SKLOPA: 13
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDILINE d.o.o., Perovo 30, SI-1241 Kamnik.
Tel. +386 18308040. Telefaks +386 18308070. E-pošta info@mediline.si.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5063 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 6529 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-1/2013 14. sklop
ŠT. SKLOPA: 14
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MARK MEDICAL d.o.o., Partizanska cesta 109, SI-6210 Sežana.
Tel. +386 57070200. Telefaks +386 57070210. E-pošta jn@mark-medical.com.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 463 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 1232 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-1/2013 15. sklop
ŠT. SKLOPA: 15
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MIKRO+POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor.
Tel. +386 26143354. Telefaks +386 26143320. E-pošta tanja.marhold@mikro-polo.si.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2307 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 2590 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: JR-1/2013 16. sklop
ŠT. SKLOPA: 16
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MIKRO+POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor.
Tel. +386 26143354. Telefaks +386 26143320. E-pošta tanja.marhold@mikro-polo.si.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1106 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 1380 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJE Za 1. sklop (laboratorijski testi in kontrolni material) za artikel pod zap. št. 3 in 22 ter za 9. sklop (originalni reagenti in material vezan na analizator za odkrivanje hemoglobina v blatu Oc-Sensor Diana) naročnik ni prejel nobene ponudbe oz. nobene prijave.

Za artikel pod zap. št. 3 iz 1. sklopa (hitri test za ugotavljanje razpok mehurja pri nosečnicah) in za 9. sklop (originalni reagenti in material vezan na analizator za odkrivanje hemoglobina v blatu Oc-Sensor Diana) je naročnik v skladu s 1. in 2. točko 1. odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-2-UPB5 (Uradni list RS št. 12/13) nadaljeval po postopku s pogajanji brez predhodne objave zaradi zgoraj navedenega razloga in tudi zaradi tehničnih zahtev predmeta javnega naročila, saj je lahko naročilo izpolnil le določen ponudnik.
VI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE