Dosje javnega naročila JN6544/2013
Naročnik: SB M. SOBOTA 
Blago: Farmacevtski proizvodi
ZJN-2: Odprti postopek

JN6544/2013 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.05.2013
    JN6544/2013 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2013/S 105-180009
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Blago

Farmacevtski proizvodi

Datum objave: 30. 5. 2013
Številka objave: JN6544/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SB M. SOBOTA, ULICA DR. VRBNJAKA 006, Kontakt: Nabavna služba, V roke: mag. Andreja Stepanovič, SI-9000 MURSKA SOBOTA.
Tel. +386 25123128. Telefaks +386 25302233. E-pošta andreja.stepanovic@sb-ms.si.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nabava zdravil
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica Murska Sobota
Sifra NUTS: SI011.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Nakup zdravil po sklopih
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33600000 (Farmacevtski proizvodi)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 2397192,67 EUR, z 8,5 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN20/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2012/S 247-407157 z dne 22. 12. 2012
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN13723/2012 z dne 20. 12. 2012
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA: 01
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 5. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 18
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 665000 EUR, z 8,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 664706,20 EUR, z 8,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA: 02
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 13. 5. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 18
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIS, d.o.o., Brnčičeva ulica 1, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 252500 EUR, z 8,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 252399,19 EUR, z 8,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA: 03
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 5. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 18
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MARK MEDICAL d.o.o., Partizanska cesta 109, SI-6210 Sežana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 20000 EUR, z 8,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 19962,78 EUR, z 8,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA: 04
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 5. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 18
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 67000 EUR, z 8,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 66624,07 EUR, z 8,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA: 05
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 5. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 18
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 209000 EUR, z 8,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 208722,28 EUR, z 8,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA: 06
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 5. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 18
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: PLIVA LJUBLJANA d.o.o., Ljubljana, Pot k sejmišču 35, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 125000 EUR, z 8,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 124861,91 EUR, z 8,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Da.
Navedite vrednost ali delez naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem:
Vrednost brez DDV: 124861,91 EUR.
Kratek opis vrednosti/deleza naročila, ki bo s pogodbo oddan podizvajalcem: Celotna nabava blaga
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA: 07
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 5. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 18
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: VITAPHARM d.o.o., Tišinska ulica 29G, SI-9000 Murska Sobota.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 78000 EUR, z 8,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 77886,04 EUR, z 8,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA: 08
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 5. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 18
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: PharmaSwiss d.o.o., Ljubljana, Wolfova ulica 1, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1500 EUR, z 8,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 1351,83 EUR, z 8,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA: 09
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 5. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 18
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: ROCHE d.o.o., Vodovodna cesta 109, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 329500 EUR, z 8,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 329305,27 EUR, z 8,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA: 10
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 5. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 18
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: FARMADENT d.o.o., Minařikova ulica 6, SI-2000 Maribor.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 353000 EUR, z 8,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 352710,49 EUR, z 8,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA: 11
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 5. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 18
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9D, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 134500 EUR, z 8,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 134319,63 EUR, z 8,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA: 12
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 5. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 18
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 151, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 28500 EUR, z 8,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 28500,00 EUR, z 8,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA: 13
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 5. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 18
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: GOPHARM d.o.o., Cesta 25. junija 1D, SI-5000 Nova Gorica.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 48000 EUR, z 8,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 47830,55 EUR, z 8,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA: 14
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 5. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 18
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: ALTAMEDICS d.o.o., Šlandrova ulica 4B, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 41000 EUR, z 8,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 41037,66 EUR, z 8,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Da.
Navedite vrednost ali delez naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem:
Vrednost brez DDV: 41037,66 EUR.
Kratek opis vrednosti/deleza naročila, ki bo s pogodbo oddan podizvajalcem: Celotna dobava blaga
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA: 16
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 5. 2013
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 18
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: PHARMAMED-MADO, d.o.o., Leskoškova cesta 9E, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5500 EUR, z 8,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 5113,80 EUR, z 8,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SB M. SOBOTA, ULICA DR. VRBNJAKA 006, SI-9000 MURSKA SOBOTA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SB M. SOBOTA, ULICA DR. VRBNJAKA 006, SI-9000 MURSKA SOBOTA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 5. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE