Dosje javnega naročila JN10238/2014
Naročnik: DARS d.d. 
Blago: Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov)
ZJN-2: Odprti postopek

JN10238/2014 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.10.2014
    JN10238/2014 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2014/S 205-362830
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Blago

Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov)

Datum objave: 22. 10. 2014
Številka objave: JN10238/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DARS d.d., ULICA XIV. DIVIZIJE 4, Kontakt: Oddelek za javno naročanje, V roke: Tomaž Klun, SI-3000 CELJE.
Tel. +386 13009462. Telefaks +386 13009929. E-pošta tomaz.klun@dars.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dars.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Drugo: naročnik v lasti države.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI Drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava pomožnih materialov.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Naročnikove AC baze v Republiki Sloveniji.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila so sukcesivne dobave pomožnih materialov:
• sklop 1: Vrtnarstvo,
• sklop 2: Gradbeni in ostali material.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 44000000 (Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov))
03121000 (Vrtnarski proizvodi)
44800000 (Barve, laki in tesnilne mase)
44531700 (Izdelki z navojem, iz železa ali jekla)
44170000 (Plošče, listi, trakovi in folije, povezani z gradbenimi materiali)
44162000 (Cevovodni sistemi)
44111000 (Gradbeni materiali)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročilIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 000130/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2014/S 113-198477 z dne 14. 6. 2014
Druge prejsnje objave:
Številka obvestila v UL: 2014/S 142-254140 z dne 26. 7. 2014
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN6509/2014 z dne 11. 6. 2014
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN7852/2014 z dne 22. 7. 2014
ŠT. NAROČILA: 000130/2014
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 15. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 6
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: INPOS, d.o.o., Celje, Opekarniška cesta 2, SI-3000 Celje.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 43000 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 37404,50 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 000130/2014
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 26. 9. 2014
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: IMEXA d.o.o., Zaloška cesta 163, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 327000 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 298963,95 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DARS d.d., ULICA XIV. DIVIZIJE 4, SI-3000 CELJE.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DARS d.d., ULICA XIV. DIVIZIJE 4, SI-3000 CELJE.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 10. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE