Dosje javnega naročila JN3446/2015
Naročnik: SB M. SOBOTA 
Blago: Farmacevtski proizvodi
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.380.068,66 EUR

JN3446/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.05.2015
JN3446/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2015
JN3446/2015-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2015
JN3446/2015-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2015
JN3446/2015-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2015
JN3446/2015-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2015
JN3446/2015-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2015
JN3446/2015-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2015
JN3446/2015-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2015
JN3446/2015-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2015
JN3446/2015-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2015
JN3446/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.06.2015
JN3446/2015-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 11.08.2015
JN3446/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.02.2016
JN3446/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.02.2016
JN3446/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.02.2016
JN3446/2015-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.02.2016
JN3446/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.02.2016
JN3446/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.02.2016
JN3446/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.02.2016
JN3446/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.02.2016
JN3446/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.02.2016
JN3446/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.02.2016
JN3446/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.02.2016
    JN3446/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2015/S 104-188815
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Poslano tudi na TED

Blago

Farmacevtski proizvodi

Datum objave: 28. 5. 2015
Številka objave: JN3446/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SB M. SOBOTA, ULICA DR. VRBNJAKA 006, Kontakt: Nabavna služba, V roke: mag. Andreja Stepanovič, SI-9000 MURSKA SOBOTA.
Tel. +386 25123128. Telefaks +386 25302233. E-pošta andreja.stepanovic@sb-ms.si.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava določenih zdravil po specifikaciji.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica Murska Sobota.
Sifra NUTS: SI011.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava določenih zdravil po specifikaciji.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33600000 (Farmacevtski proizvodi)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 1300000,00 EUR, z 9,5 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN01/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2015/S 016-024353 z dne 23. 1. 2015
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN428/2015 z dne 21. 1. 2015
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 4. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 13
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MARK MEDICAL d.o.o., Partizanska cesta 109, SI-6210 Sežana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8200,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 9200,65 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 4. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 13
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 554500,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 584422,65 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 4. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 13
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9D, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 100500,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 107091,81 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 4. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 13
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDIS, d.o.o., Brnčičeva ulica 1, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 111600,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 119649,61 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 4. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 13
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 22400,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 26429,65 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 4. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 13
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: BAYER d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 66600,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 72559,93 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 4. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 13
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino, Šlajmerjeva ulica 6, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10400,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 13886,91 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 4. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 13
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 314600,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 325765,27 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 4. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 13
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: FARMADENT d.o.o., Minařikova ulica 6, SI-2000 Maribor.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 96400,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 103624,97 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 4. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 13
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: VITAPHARM d.o.o., Tišinska ulica 29G, SI-9000 Murska Sobota.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 11300,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 13447,58 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA:
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 4. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 13
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: PHARMAMED-MADO, d.o.o., Leskoškova cesta 9E, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3500,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 3942,00 EUR, z 9,5 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJE Zaradi vloženega revizijskega zahtevka odločitev o oddaji še ni pravnomočna za nekatera neregistrirana zdravila in za zdravila iz slovenske plazme. Oddaja naročila za navedena zdravila bo objavljena naknadno.
VI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SB M. SOBOTA, ULICA DR. VRBNJAKA 006, SI-9000 MURSKA SOBOTA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SB M. SOBOTA, ULICA DR. VRBNJAKA 006, SI-9000 MURSKA SOBOTA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 5. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE