Dosje javnega naročila JN5272/2015
Naročnik: UKC LJUBLJANA 
Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 48.678,00 EUR

JN5272/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.08.2015
JN5272/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.08.2015
    JN5272/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Storitve

Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora

Datum objave: 3. 8. 2015
Številka objave: JN5272/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE UKC LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 002, Kontakt: karolina.hribar@kclj.si, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 15222271. Telefaks +386 15222764. E-pošta karolina.hribar@kclj.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.kclj.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Naročilo male vrednosti za VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA INFECTIS ZA SPREMLJANJE POJAVNOSTI BOLNIŠNIČNIH OKUŽB.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 7.
Glavni kraj izvedbe: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Naročilo male vrednosti za VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA INFECTIS ZA SPREMLJANJE POJAVNOSTI BOLNIŠNIČNIH OKUŽB.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 72000000 (Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora)
72267000 (Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 48678,00 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik NMV025/2015-SNS
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN4456/2015 z dne 3. 7. 2015
ŠT. NAROČILA: NMV025/2015-SNS
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 13. 7. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: DZR d.o.o., Dolinškova ulica 8, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 51240,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 48678,00 EUR, z 22 % DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJE Predmetno naročilo male vrednosti za predmet, VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA INFECTIS ZA SPREMLJANJE POJAVNOSTI BOLNIŠNIČNIH OKUŽB je bilo oddano na podlagi izvedenega postopka s pogajanji na osnovi 2. točke 1. odstavka 29. člena ZJN-2 brez predhodne objave.
VI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke UKC LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 002, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb UKC LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 002, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 8. 2015
Utemeljite postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2 c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer iz naslednjih razlogov:
povezanih z zaščito izključnih pravic
2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Predmetno naročilo male vrednosti za predmet, VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA INFECTIS ZA SPREMLJANJE POJAVNOSTI BOLNIŠNIČNIH OKUŽB je bilo oddano na podlagi izvedenega postopka s pogajanji na osnovi 2. točke 1. odstavka 29. člena ZJN-2 brez predhodne objave, ker ima naročnik v uporabi programsko opremo z imenom Informacijski sistem INFECTIS za spremljanje pojavnosti bolnišničnih okužb, katere avtor in lastnik je družba DZR, računalniški inženiring, Dolinškova ulica 8,1000 LJUBLJANA (izvajalec) in, ker izvedbo predmetnega naročila iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic lahko izpolni le navedeni izvajalec.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu