Dosje javnega naročila JN555/2015
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 
Blago: Lepljive obveze
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 354.896,17 EUR

JN555/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.01.2015
JN555/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.06.2015
JN555/2015-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 02.06.2015
JN555/2015-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 02.06.2015
OS2571/2016 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJN-2) (OS - ZJN-2 ), objavljeno dne 26.02.2016
    JN555/2015 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Blago

Lepljive obveze

Datum objave: 27. 1. 2015
Številka objave: JN555/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA CESTA 1, Kontakt: ruzica.baketa@zd-velenje, SI-3320 VELENJE.
Tel. +386 38995400. Telefaks +386 35869039. E-pošta ruzica.baketa@zd-velenje.si.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup sanitetnega in materiala za nego ran, po sklopih
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Velenje
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Nakup, sukcesivna dobava sanitetnega in materiala za nego ran, za potrebe izvajanja zdravstvene dejavnosti.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33141111 (Lepljive obveze)
33141112 (Obliži)
33141113 (Povoji)
33141114 (Gaza za medicinske namene)
33141115 (Vata za medicinske namene)
33141117 (Vata)
33141119 (Komprese)
33141100 (Obvezilni material; material za spenjanje, šivanje, ligature)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 112285,50 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 7/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN2834/2014 z dne 11. 3. 2014
ŠT. NAROČILA: 7/2014
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 7. 1. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 112320,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 77137,68 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
ŠT. NAROČILA: 7/2014
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
V.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 7. 1. 2015
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SIMPS‘S d.o.o., Motnica 3, SI-1236 Trzin.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 25680,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 21827,19 EUR, brez DDV
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJE Okvirni sporazum je sklenjen s tremi ponudniki:

za sklop 1.
2. Simps s, d.o.o,, Motnica 3, 1236 Trzin
3 Combic, d,.d., Podnanos 66 s, 5272, Podnanos;

za sklop 2
2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4. 1000 LJUBLJANA
3. Combic, d,.d., Podnanos 66 s, 5272, Podnanos;
VI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA CESTA 1, SI-3320 VELENJE.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA CESTA 1, SI-3320 VELENJE.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 1. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.