Dosje javnega naročila 901437/2016
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o. 
Blago: Železniška vozila za vzdrževanje ali servisiranje
ZJNVETPS: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.394.642,59 EUR

JN1437/2016 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 01.03.2016
JN000284/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.04.2016
JN000336/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.04.2016
JN006564/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 20.10.2016
JN006564/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.10.2016
JN006564/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.10.2016
JN006564/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.10.2016
JN006564/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2018
JN006564/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2018
JN006564/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2019
JN006564/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.09.2019
JN006564/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.09.2019
Zahtevek za revizijo
    JN1437/2016 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 044-072933
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Železniška vozila za vzdrževanje ali servisiranje

Datum objave: 1. 3. 2016
Številka objave: JN1437/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: Darko Zakrajšek, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914687. Telefaks +386 12914833. E-pošta darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIŽelezniški promet
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Motorna vozila za posebne namene.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Motorna vozila za posebne namene.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34621200 (Železniška vozila za vzdrževanje ali servisiranje)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Težka motorna drezina za vzdrževanje vozne mreže.
1)KRATEK OPIS Težka motorna drezina za vzdrževanje vozne mreže.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34621200 (Železniška vozila za vzdrževanje ali servisiranje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Dvopotno vozilo za vzdrževanje vozne mreže.
1)KRATEK OPIS Dvopotno vozilo za vzdrževanje vozne mreže.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34621200 (Železniška vozila za vzdrževanje ali servisiranje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Dvopotni večnamenski delovni stroj za vzdrževanje železniških prog.
1)KRATEK OPIS Dvopotni večnamenski delovni stroj za vzdrževanje železniških prog.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34621200 (Železniška vozila za vzdrževanje ali servisiranje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacijeIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 22. 4. 2016
Čas: 11:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 22. 4. 2016
Čas: 12:00
Kraj: Ljubljana.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/3161-2349537092638919957/Razpisna_
dokumentacija.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 11. 4. 2016
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 3. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.04.2016   14:35
VPRAŠANJE
Na podlagi razpisa št. JN1437/2016 objavljeno dne: 1. 3. 2016 vas prosim za dodatna pojasnila vezano na SKLOP 3: Tehnični pogoji za dvopotni večnamenski delovni stroj za vzdrževanje železniških prog

Vezano na pomanjkljive tehnične zahteve o moči in pogonu stroja za vzdrževanje železniških prog prosim za dodatna pojasnila vezano na:
Moč motorja, standard izpušnih emisij motorja, velikost rezervoarja za gorivo, sistema hlajenja motorja.


ODGOVOR
Dvopotni večnamenski delovni stroj za vzdrževanje železniških prog (stroj) mora imeti vgrajen dizel motor ustrezne moči in mora s tem motorjem brez težav na tiru dosegati hitrost min. 20 km/h, z naklonom tira 25‰ in nadvišanjem do 170 mm. Motor mora biti grajen skladno z Direktivo 2004/26/EC, upoštevajoč ekologijo, ki jo direktiva predpisuje. Velikost rezervoarja za gorivo je nepomemben podatek (stroj mora imeti standardni rezervoar za gorivo, ki omogoča zadostno avtonomijo delovanja glede na namen uporabe stroja). Sistem hlajenja motorja je nepomemben podatek (vsak motor mora imeti učinkovit sistem hlajenja).Datum objave: 05.04.2016   14:36
VPRAŠANJE
Na podlagi razpisa št. JN1437/2016 objavljeno dne: 1. 3. 2016 vas prosim za dodatna pojasnila vezano na SKLOP 3: Tehnični pogoji za dvopotni večnamenski delovni stroj za vzdrževanje železniških prog

Vezano na nerazumevanje tehnične zahteve: vidljivost z upravljalnega sedeža - UIC651, mora omogočati vožnjo naprej in nazaj ter vrtenje levo in desno pod enakimi pogoji.
Prosim za dodatna pojasnila te zahteve.


ODGOVOR
Pri vožnji po železniških tirih naprej, nazaj in pri delu morajo biti izpolnjeni pogoji, ki jih predpisuje UIC 651.Datum objave: 05.04.2016   14:36
VPRAŠANJE
Na podlagi razpisa št. JN1437/2016 objavljeno dne: 1. 3. 2016 vas prosim za dodatna pojasnila vezano na SKLOP 3: Tehnični pogoji za dvopotni večnamenski delovni stroj za vzdrževanje železniških prog

Ali lahko ponudimo delovni stroj kateri ima višino v transportnem položaju na tirnicah 3990 mm?


ODGOVOR
Dvopotni večnamenski stroj za vzdrževanje železniških prog (stroj) bo naročnik iz ene lokacije na drugo prevažal po tirih z namenskim vagonom. Pri prevozu stroj stoji na tirnicah, ki so nameščene na vagonu, zato višina stroja ne sme biti višja od 3.500 mm (! visokonapetostna električna vozna mreža).Datum objave: 05.04.2016   14:37
VPRAŠANJE
Na podlagi razpisa št. JN1437/2016 objavljeno dne: 1. 3. 2016 vas prosim za dodatna pojasnila vezano na SKLOP 3: Tehnični pogoji za dvopotni večnamenski delovni stroj za vzdrževanje železniških prog

Vezano na pomanjkljive tehnične zahteve o zložljivi roki, vas prosimo za dodatna pojasnila:
Sistem zlaganja zložljive roke?
Doseg hidravlično zložljive roke-od kje se meri dolžina?
Način vpetja hidravlične roke?
Predvideno varovanje?
Način upravljanja?


ODGOVOR
Hidravlična delovna roka, brez orodja, mora biti vsaj enkrat zložljiva. Doseg hidravlične roke je merjen od osi tira. Dvopotni večnamenski delovni stroj za vzdrževanje železniških prog (stroj) bo naročnik uporabljal na enotirnih in dvotirnih progah. V primeru dvotirne proge mora stroj, ko na tiru dela, imeti varovanje proti vrtenju, saj lahko po sosednjem tiru vozi vlak (varnostni standard IEC 61508 SIL2 in EN 14033). Upravljanje stroja je izvedeno preko joysticka, stikal in stopalk.Datum objave: 05.04.2016   14:37
VPRAŠANJE
Na podlagi razpisa št. JN1437/2016 objavljeno dne: 1. 3. 2016 vas prosim za dodatna pojasnila vezano na SKLOP 3: Tehnični pogoji za dvopotni večnamenski delovni stroj za vzdrževanje železniških prog

Vezano na pomanjkljive tehnične zahteve opisa: Stroj mora imeti omejitev (blokado) dviga tako, da pri delu stroja na železniških tirih noben kovinski del (hidravlične roke ali priključka) ne prekorači višine 4.300 mm od zgornjega roba tirnice.

Prosimo vas za podrobnejši opis tovrstnega sistema.


ODGOVOR
Kadar dvopotni večnamenski delovni stroj za vzdrževanje železniških prog dela na tiru pod električno vozno mrežo, mora imeti varovanje, ki preprečuje, da bi kateri koli kovinski del stroja presegel višino 4.300 mm od gornjega roba tirnice.Datum objave: 05.04.2016   14:38
VPRAŠANJE
Na podlagi razpisa št. JN1437/2016 objavljeno dne: 1. 3. 2016 vas prosim za dodatna pojasnila vezano na SKLOP 3: Tehnični pogoji za dvopotni večnamenski delovni stroj za vzdrževanje železniških prog

Vezano na pomanjkljive tehnične zahteve opisa: Stroj mora imeti hidravlično krmiljenje posameznega kolesa tako, da je obračljiv na čim manjšem prostoru.
Prosimo vas za podrobnejši opis tovrstnega sistema.


ODGOVOR
Dvopotni večnamenski delovni stroj za vzdrževanje železniških prog mora imeti hidravlično krmiljenje koles/osi na način, da je mogoče na primer prvi dve kolesi sukati v levo, drugi dve kolesi pa v desno in s tem zagotavljati najmanjši možni radij obračanja.Datum objave: 06.04.2016   14:59
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

V skladu z navodili iz razpisne dokumentacije neposredno za tehničnimi pogoji (investicija) moramo v ponudbi za »Razpisnim obrazcem: Tehnični pogoji/investicija« obvezno priložiti osnovno tehnično dokumentacijo, terminski načrt izvedbe in načrt finančne realizacije.
Sprašujemo vas, kaj od te dokumentacije mora biti v ponudbi priloženo v slovenskem jeziku in kaj od tega je lahko v angleškem jeziku. Tu mislimo na tekstovne opise, skice, risbe, diagrame, osnovne načrte, razčlenjene terminske načrte z navedbo faz proizvodnje in v povezavi s tem načrte finančne realizacije.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Tekstovni opisi v slovenskem jeziku.
2. Skice, risbe, diagrami in osnovni načrti v slovenskem ali angleškem jeziku.
3. Razčlenjeni terminski načrti z navedbo faz proizvodnje in v povezavi s tem načrti finančne realizacije v slovenskem jeziku.Datum objave: 11.04.2016   11:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

JN1437/2016 objavljeno dne: 1. 3. 2016
Zanima me ali je možen zamik datuma za oddajo ponudb za 15 - 20 dni?

Pri vozilu pod sklopom številka 2 in številka 3.
Zaviranje in vleka mora potekati:
A) v celoti po kolesih za tirnice, breme samo na tirnih kolesih
B) preko cestnih koles na tirna kolesa, breme samo na tirnih kolesih
C) po cestnih kolesih, breme deljeno na cestna in tirna kolesa

Hvala.
lep pozdrav

ODGOVOR
Datum objave: 11.04.2016   11:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kot zainteresirani ponudnik vam sporočamo, da imamo v zvezi z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami še nekaj odprtih vprašanj in nejasnosti, žal pa do poteka roka za oddajo vprašanj (11.4. ob 12:00h) še ne bomo uspeli določiti , natančno formulirati in oddati vseh odprtih vprašanj. Predlagamo, da podaljšate rok za oddajo vprašanj vsaj za 1-2 dni, s tem si boste znatno povečali možnosti za pridobitev večjega števila kvalitetnih ponudb in posledično bolj učinkovit nakup.

ODGOVOR
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj naročnik podaljšuje do 13.4.2016 do 12.00 ure. Objavljena bo sprememba razpisne dokumentacije.Datum objave: 13.04.2016   11:36
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

ali so lahko tekstovni opisi najprej oddani v angleškem jeziku in v kolikor je ponudnik izbran, se dokumentacija predloži v slovenskem jeziku.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti skladno s točko »2.2. Jezik ponudbe« v celoti napisana v slovenskem jeziku, razen dela osnovne tehnične dokumentacije, ki se v ponudbi priloži neposredno za »Razpisnim obrazcem: Tehnični pogoji/investicija«, to so skice, risbe, diagrami in osnovni načrti, ki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku.Datum objave: 13.04.2016   11:41
VPRAŠANJE
Vprašanja vezana na sklop 2:
1) Zahteva: »Vozilo bo po železniških tirih vozilo kot vlak, zato mora prepoznati vse spodaj navedene sisteme ki so vgrajeni v progah Slovenskih železnic:…« v povezavi z zahtevo »Izpolnjevanje direktiv: 2004/49/ES, 2008/57/ES« - vprašanje: Ali lahko , glede na dejstvo, da te zahteve z dvopotnim vozilom ni možno izpolniti, navedeno zahtevo umaknete oziroma sprejmete kot veljavno ponudbo, ki navedene zahteve ne izpolnjuje?
2) Proizvajalec vozila ne more zagotoviti prepoznavanja naštetih sistemov, ki so vgrajeni v progah slovenskih železnic, ker je določen tip vgrajene naprave lahko izdelan oz. prirejen za delovanje na različne načine, po željah vsakokratnega uporabnika. Zato lahko izpolnjevanje zahtev potrdimo samo, če navedete tehnične zahteve , ki jih mora izpolnjevati vozilo, da bo prepoznavanje omogočeno (npr, ohmska upornost, potreben pritisk na podlago, ali je pritisk potreben na eni ali več oseh (povečan pritisk lahko zagotovimo le na eni osi), morebitna potrebna medosna razdalja ali drugo)).
3) Zahteva »Baliza 500 Hz, na nivoju GRT znaša največji dovoljeni odmik od NRT 180 mm (od 180mm od NRT se profil dvigne na 45 mm nad GRT)« - vprašanje: dvopotno vozilo s sistemom, kjer se vozi s cestnimi pnevmatikami po tirnicah, navedene zahteve ne more izpolniti. Ali je sprejemljiva ponudba vozila, ki bi izpolnjevalo zahtevo: na nivoju GRT znaša največji dovoljeni odmik od NRT 190 mm (od 190mm od NRT se profil dvigne na 40 mm nad GRT)
4) Zahteva: » Vozilo mora biti opremljeno s proti drsno napravo skladno z SIST EN 15595 ali drugim varovalnim sistemom, ki preprečuje poškodbe na pogonskem sistemu v primeru preobremenitve« - vprašanje: ali je sprejemljiva ponudba vozila s sistemom, kjer se vozi s cestnimi pnevmatikami po tirnicah, brez navedenega sistema, saj pri vožnji s pnevmatikami po tirnicah morebitno zdrsavanje ne predstavlja težave ali nevarnosti?
5) Zahteva: »Vozilo mora biti barvano najmanj z dvojnim nanosom dvokomponentne barve minimalne debeline 130m« Vprašanje - ali je sprejemljiva ponudba vozila s kabino, izdelano iz umetnih materialov in z nanosom laka, ki ne dosega navedene debeline (gre za serijsko izdelano vozilo , lakirano po sodobnih standardih vendar z nanosom laka debeline 80m)?
6) Zahteva »Dvižna platforma mora biti nameščena tako, da lahko pravokotno na tir z njo dosežemo min. 6.000 mm od osi tira« Vprašanje – Ali je sprejemljiva ponudba platforme, ki dosega z robom košare 4,70 m od osi tira, pri višini 5,00m?
7) »Varnostna ograja na platformi mora biti sestavljena iz fiksnega dela, ki ima na sredini sprednje in zadnje strani ter levo in desno v širini 800 mm gibljivi del tako, da je platformo mogoče dvigniti preko vozne žice.« te zahteve ne moremo izpolniti, ali je sprejemljiva ponudba fiksne košare ?
8) Zahteva: »Delovna višina dvižne platforme je hidravlično vertikalno pomikanje od 4.000 mm do min. 9.000 mm od GRT do dna dvižne platforme« Vprašanje: Ali je sprejemljiva ponudba platforme z največjo višino dviga 8.700 mm od GRT do dna dvižne platforme?
9) Zahteva »Z dvižne platforme mora biti omogočeno premikanje vozila do 7 km/h.« Ali je sprejemljiva ponudba vozila z omogočenim premikanjem s hitrostjo do največ 5 km /h?
10) Zahteva : »Pogon odjemnika mora biti pnevmatski z možnostjo zvezne regulacije sile pritiskanja na vozno žico od 0-300 N« Ponudimo lahko možnost zvezne regulacije od 70 – 100N. Ali je to sprejemljivo?


ODGOVOR
1.
Naročnik preklicuje tehnično zahtevo, da dvopotno vozilo za vzdrževanje vozne mreže vozi kot vlak, in sicer bo v razpisni dokumentaciji preklicano:
»Vozilo bo po železniških tirih vozilo kot vlak, zato mora prepoznati vse spodaj navedene sisteme ki so vgrajeni v progah Slovenskih železnic:
Števni kontakt SK11, EAK 2ž (Sel – Alcatel).
Števni kontakt SK30, EAK 30 (Sel – Alcatel).
Števni kontakt SK30H, (Sel – Alcatel).
Števni kontakt ZP43 (Siemens).
Magnetni tirni kontakt MTK S25000-Q9684-A172 (Siemens).
Avdiofrekvenčna izolirka (Iskra, 12R-65).
Izolirni tirni odseki (insulated track circuit).
Naprava za detekcijo vlaka TDR-14, senzor koles ZK24-2 (Altpro).
Števec osi BO23, senzor koles ZK24-2 (Altpro).
Senzor koles RSR 180, RSAR (Frauscher) – za NPr Eleksa93.
Senzor vozil Zelisco, modul AFS – za NPr Eleksa93, Siemens.
Senzor vozil FSSB, modul DOZ-BG – za NPr BUES 2000, Scheidt&Bachmann.
Detektor vozil EOC-1 – za NPr SPA-4B, Bombardier.
Detektor zasedenosti BŰBM.
Sistem Indusi I60, I60R.«
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije. Prosimo upoštevajte, da objava popravka razpisne dokumentacije traja od dva do največ pet dni.
2.
Naročnik preklicuje tehnično zahtevo, da dvopotno vozilo za vzdrževanje vozne mreže vozi kot vlak (glej prejšnjo točko).
3.
Za naročnika je glede Balize sprejemljivo:
Baliza 1000/2000 (500) Hz, na nivoju GRT (gornji rob tirnice) znaša največji dovoljeni odmik od NRT (notranji rob tirnice) 190 mm (od 190 mm od NRT se profil dvigne na 40 mm nad GRT).
Baliza 500 Hz, na nivoju GRT znaša največji dovoljeni odmik od NRT 190 mm (od 190 mm od NRT se profil dvigne na 40 mm nad GRT).
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije. Prosimo upoštevajte, da objava popravka razpisne dokumentacije traja od dva do največ pet dni.
4.
Vozilo mora imeti kakršen koli varovalni sistem, ki preprečuje poškodbe pogonskih sklopov v primeru agresivnega speljevanja.
5.
Ne. Vozilo mora biti barvano, kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji.
6.
Za naročnika je sprejemljiva delovna hidravlična teleskopska dvižna platforma ( ! platforma in ne košara ), ki bo z robom dosegla 4.700 mm od osi tira, to pomeni, da je z nje mogoče delati do 5.500 mm od osi tira.
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije. Prosimo upoštevajte, da objava popravka razpisne dokumentacije traja od dva do največ pet dni.
7.
Ne, ponudba s fiksno košaro ni sprejemljiva! Hidravlična teleskopska dvižna platforma se mora pri delu dvigniti preko voznega voda, ki je na višini min. 4.950 mm od GRT. Da je mogoče priti z dvižno platformo čim višje (žica voznega voda na dnu delovne platforme), mora varnostna ograja na platformi biti sestavljena iz fiksnega dela, ki ima na sredini sprednje in zadnje strani ter levo in desno v širini 800 mm gibljivi del tako, da je platformo mogoče dvigniti preko vozne žice. Gibljivi del ograje mora imeti zapirala tako, da preprečuje padce delavcev.
8.
Za naročnika je sprejemljiva dvižna platforma z največjo višino dviga 8.700 mm od GRT do dna dvižne platforme.
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije. Prosimo upoštevajte, da objava popravka razpisne dokumentacije traja od dva do največ pet dni.
9.
Premikanje vozila do največ 5 km/h je v okviru do največ 7 km/h in je za naročnika sprejemljivo.
10.
Ne. Pogon odjemnika mora biti, kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 13.04.2016   12:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

JN1437/2016 objavljeno dne: 1. 3. 2016
Zanima me ali je možen zamik datuma za oddajo ponudb za 15 - 20 dni?

Pri vozilu pod sklopom številka 2 in številka 3.
Zaviranje in vleka mora potekati:
A) v celoti po kolesih za tirnice, breme samo na tirnih kolesih
B) preko cestnih koles na tirna kolesa, breme samo na tirnih kolesih
C) po cestnih kolesih, breme deljeno na cestna in tirna kolesa

Hvala.
lep pozdrav

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je bila na Portalu javnih naročil objavljena dne 1.3.2016, rok za oddajo ponudbe je 22.4.2016. To pomeni polnih 51 dni za pripravo ponudbe, kar je po oceni naročnika dovolj za pripravo kakovostne ponudbe. Podaljšanje roka za oddajo ponudbe ni možno.
Sklop 2. Vozilo mora imeti vsekolesni pogon ter po železniških tirih omogočati hitrost od 0 do min 40 km/h, po cesti pa od 0 - 90km/h.
Sklop 3. Pogon stroja mora biti štirikolesni po cesti, po tiru pa izveden preko enojnih pnevmatik s pomočjo frikcije na torne bobne jeklenih koles ali hidrostatski.Datum objave: 13.04.2016   12:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali morata imeti vozilo 2 in 3 tehnične značilnosti vlaka za vožnjo po tirih?
Ali je možno podaljšanje roka za oddajo ponudb, ki je sedaj 22.04.?
Hvala.
lp

ODGOVOR
Naročnik preklicuje tehnično zahtevo, da dvopotno vozilo za vzdrževanje vozne mreže vozi kot vlak, in sicer bo v razpisni dokumentaciji preklicano:
»Vozilo bo po železniških tirih vozilo kot vlak, zato mora prepoznati vse spodaj navedene sisteme ki so vgrajeni v progah Slovenskih železnic:
Števni kontakt SK11, EAK 2ž (Sel – Alcatel).
Števni kontakt SK30, EAK 30 (Sel – Alcatel).
Števni kontakt SK30H, (Sel – Alcatel).
Števni kontakt ZP43 (Siemens).
Magnetni tirni kontakt MTK S25000-Q9684-A172 (Siemens).
Avdiofrekvenčna izolirka (Iskra, 12R-65).
Izolirni tirni odseki (insulated track circuit).
Naprava za detekcijo vlaka TDR-14, senzor koles ZK24-2 (Altpro).
Števec osi BO23, senzor koles ZK24-2 (Altpro).
Senzor koles RSR 180, RSAR (Frauscher) – za NPr Eleksa93.
Senzor vozil Zelisco, modul AFS – za NPr Eleksa93, Siemens.
Senzor vozil FSSB, modul DOZ-BG – za NPr BUES 2000, Scheidt&Bachmann.
Detektor vozil EOC-1 – za NPr SPA-4B, Bombardier.
Detektor zasedenosti BŰBM.
Sistem Indusi I60, I60R.«
Za Sklop 3 oziroma dvopotni večnamenski delovni stroj za vzdrževanje železniških prog ni zahtevano, da vozi kot vlak.
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije. Prosimo upoštevajte, da objava popravka razpisne dokumentacije traja od dva do največ pet dni.
Razpisna dokumentacija je bila na Portalu javnih naročil objavljena dne 1.3.2016, rok za oddajo ponudbe je 22.4.2016. To pomeni polnih 51 dni za pripravo ponudbe, kar je po oceni naročnika dovolj za pripravo kakovostne ponudbe. Podaljšanje roka za oddajo ponudbe ni možno.