Dosje javnega naročila JN3697/2015
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o. 
Blago: Tirna vozila
ZJNVETPS: Odprti postopek

JN3697/2015 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 04.06.2015
JN3833/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.06.2015
JN4115/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.06.2015
JN4313/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.06.2015
    JN3697/2015 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 109-198808
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Tirna vozila

Datum objave: 4. 6. 2015
Številka objave: JN3697/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, Kontakt: nabava@slo-zeleznice.si, V roke: Gorazd GRBAC, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914416. Telefaks +386 12914833. E-pošta gorazd.grbac@slo-zeleznice.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIŽelezniški promet
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Ležaji 2015-2016.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Nabava ležajev za potrebe SŽ-VIT za obdobje 2 let.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34620000 (Tirna vozila)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantahII.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Ležaji za potrebe SŽ-VIT za obdobje 2 let.
Ocenjena vrednost brez DDV: 900000,00 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Ležaji sklop 1
1)KRATEK OPIS Ležaji sklop 1, podaki v razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34630000 (Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov; oprema za nadzor in upravljanje železniškega prometa)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 14644,68 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ležaji sklop 1, podaki v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Ležaji sklop 2
1)KRATEK OPIS Ležaji sklop 2, podaki v razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34630000 (Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov; oprema za nadzor in upravljanje železniškega prometa)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 395430,09 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ležaji sklop 2, podaki v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Ležaji sklop 3
1)KRATEK OPIS Ležaji sklop3 , podaki v razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34630000 (Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov; oprema za nadzor in upravljanje železniškega prometa)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ležaji sklop 3, podaki v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 96915,50 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ležaji sklop 3, podaki v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Ležaji sklp 4
1)KRATEK OPIS Ležaji sklop 4, podaki v razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34630000 (Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov; oprema za nadzor in upravljanje železniškega prometa)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ležaji sklop 4, podaki v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 7637,86 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ležaji sklop 4, podaki v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Ležaji sklop 5
1)KRATEK OPIS Ležaji sklop 5, podaki v razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34630000 (Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov; oprema za nadzor in upravljanje železniškega prometa)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV: 2938,44 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ležaji sklop 5, podaki v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Ležaji sklop 6
1)KRATEK OPIS Ležaji sklop 6, podaki v razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34630000 (Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov; oprema za nadzor in upravljanje železniškega prometa)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Ležaji sklop 6, podaki v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 382428,34 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ležaji sklop 4, podaki v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja V razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo V razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 14. 7. 2015
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 20. 7. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v mesecih: 3 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 20. 7. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o.
Služba za nabavo in investicije
Kolodvorska ulica 11,
1506 Ljubljana
Sejna soba 606
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Navzoči pooblaščeni predstavniki za zastopanje ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo komisiji naročnika pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Ležaji po sklopih, podaki v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/6/2445-73136574153721695300/PONUDBEN
I_OBRAZEC_LEZAJI_2015-2016.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 14. 7. 2015
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŽ, D.O.O., KOLODVORSKA ULICA 011, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŽ, D.O.O., KOLODVORSKA ULICA 011, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 6. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3833/2015, Blago: Tirna vozila; datum objave: 9. 6. 2015
  • JN4115/2015, Blago: Tirna vozila; datum objave: 18. 6. 2015
  • JN4313/2015, Blago: Tirna vozila; datum objave: 29. 6. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.06.2015   09:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
ne E- portalu ste objavili samo PONUDBENI OBRAZEC LEŽAJI, ni pa celotne dokumentacije.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Čakam, da se objavi na portalu EU in bomo takoj pripeli in objavili Razpisno dokumentacijo.

LP

Datum objave: 08.06.2015   11:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Priponke ne odpre.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Čakam, da se objavi na portalu EU in bomo takoj pripeli in objavili Razpisno dokumentacijo.Datum objave: 18.06.2015   13:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1. V sklopu 6 (str. 21) Ponudbenega predračuna sta naveden dva tipa ležaja NJ 2320 in NJP 2320.
Zanima nas kaj pomeni oznaka ED?

2. Na strani 28 so navedeni sklopi od 1-6 in sklop 7. V Ponudbenem predračunu je 6 sklopov. Ali je prišlo do napake?

3. Smatramo, da ležaji NJ 2320 in NJP 2320 (poliamidna kletka), ne spadajo v sklop 6, ker so namenjeni za dizel motorne garniture, ležaji WJ in WJP (120x240 in 130x240) pa so namenjeni za potniške in tovorne vagone. Glede na to predlagamo, da so ležaji NJ 2320 in NJP 2320 poseben sklop.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
1. Dokumentacija urejena popravljene oznake v razpisni dokumentaciji in ponudbenem obrazcu.

2. Na strani 28 popravek v razpisni dokumentaciji.

3. Naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene.

Datum objave: 23.06.2015   07:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Poštovana gospodo,

Molimo za dodatne informacije za ležajeve u sklopu partije broj 6., tip NJ/NJP 2320 EM C4. F1:


1.Kolika je nosivost (kapacitet) donjeg postroja (podvozja)?

2. Kolika je težina slogova i prečnik točka voznog sredstva?

3. Koja je maksimalna brzina voznog sredstva?

Unapred hvala
ODGOVOR:

1:Enota 713 ima v režimu službe deklarirano maso 39 ton, ki prehaja na dva podstavna vozička. V vsakem podstavnem vozičku sta vgrajeni dve kolesni dvojici.

2:Premer novega kolesa je fi 770 mm zadnja dopustna mera za eksploatacijo pa je fi 710 mm.

3:Maksimalna hitrost DMG 713/715 je 120 km/h.


Datum objave: 24.06.2015   11:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za potrditev pravilnosti oznake v Sklopu 2. Je pravilno N 220 ali NU 220 ?

ODGOVOR:
Pravilna oznaka je NU 220.

Datum objave: 29.06.2015   07:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

v zvezi z zadnjim postavljenim vprašanjem...ali boste v razpisni dokumentaciji popravili oznako ležaja N220 v NU220 ali vam naj ponudimo NU220 brez popravka? Lep pozdrav.ODGOVOR:
V popravku nova razpisna dokumnacija v katei je pravilna oznaka ležaja NU220.
Lp

Datum objave: 29.06.2015   07:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1. Tudi mi smatramo, da ležaji NJ 2320 in NJP 2320 (poliamidna kletka), ne spadajo v sklop 6, ker so namenjeni za dizel motorne garniture, ležaji WJ in WJP (120x240 in 130x240) pa so namenjeni za potniške in tovorne vagone. Zato predlagamo, da so ležaji NJ 2320 in NJP 2320 poseben sklop.

2. Ali je za vagonske ležaje, poleg norme EN 12080, potrebna tudi norma EN 12082, točka 7, ki garantira uporabniku garancijo 600.000 prevoženih km.


Lep pozdrav!

ODGOVOR:
1. sklpo 6 smo razdelili na dva sklopa in sicen a leaje NJ 2320 in NJP 2320 in WJ in WJP, vse v popravljeni razpisni dokumentaciji (objavljen popravek.
2. V popravravljeni razpisni dokumentaciji dodan tudi standard 12082 točka 7, ki garantira garancijo 600.000 km.

LP

Datum objave: 29.06.2015   08:38
1. sklpo 6 smo razdelili na dva sklopa in sicer SKLOP 6- leaje NJ 2320 in NJP 2320 in SKLOP 7- ležaje WJ in WJP (120x240 in 130x240) , vse v popravljeni razpisni dokumentaciji (objavljen popravek).
2. V popravravljeni razpisni dokumentaciji dodan tudi standard 12082 točka 7, ki garantira garancijo 600.000 km.Datum objave: 29.06.2015   09:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

kdaj boste objevili popravljeno razpisno dokumentacijo?
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Dokumentacija in ponudbeni predračun objavljen pod JN4313/2015 dne 29.06.2015.

LP

Datum objave: 08.07.2015   11:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Zakaj je to javni razpis, če pa je jasno da po zahtevah samo SKF ali FAG ponudita tovrstne ležaje.


lp

ODGOVOR:
Naročnik je po določbah ZJNVETPS javni naročnik in je zavezan kupovati blago, storitve in gradnje po postopkih javnega naročanja

Datum objave: 09.07.2015   07:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1. Ali se smatra kot veljavno potrdilo za "reference" tudi pisno potrdilo dveh ŽPP iz držav EU, katerim je PROIZVAJALEC v zadnji treh letih pred objavo tega javnega naročila dobavil ležaje?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
DA. V tem primeru mora ponudnik v skladu s 6. odst. 48. člena ZJNVETPS predložiti naročniku dokazilo, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo izjave navedenih proizvajalcev, da bodo ponudniku dali na voljo potrebna sredstva za izvedbo naročila. V primeru, da ponudnik zahtevanega dokazila ne predloži, naročnik lahko njegovo ponudbo izloči.


Datum objave: 15.07.2015   13:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Prosim za potrditev pravilnosti oznak:
- v sklopu 1 za LEŽAJ 6205 M.C3 2Z. Ležaj z M kletko in zaprtjem 2Z ni dobavljiv. Ali ponudimo ležaj z M kletko brez zaprtja ali ležaj s kovinsko kletko in 2Z zaprtjem?
- v sklopu 3 za LEŽAJ N2217 M.C3.RN VMES. GR. Je pravilno N2217 M.C3 ali RN2217 M?

ODGOVOR:
1.Pravilna oznaka ležaja je 6205 2//C3
2. Pravilna oznaka ležaja je N2217 –E-M-C3-RN (UTOR ZA OBROČ NA ZUNANJI PUŠI LEŽAJA)