Dosje javnega naročila JN1012/2016
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o. 
Blago: Material za gradnjo
ZJNVETPS: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 394.295,64 EUR

JN1012/2016 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 12.02.2016
JN1206/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.02.2016
JN000482/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 24.01.2017
JN000482/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN000482/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN000482/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN000482/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
    JN1012/2016 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 031-050872
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Material za gradnjo

Datum objave: 12. 2. 2016
Številka objave: JN1012/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: vložišče SŽ, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914325. Telefaks +386 12914833. E-pošta aleksandra.lobe@slo-zeleznice.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIŽelezniški promet
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: DROBNO TIRNI MATERIAL 2016
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: DROBNO TIRNI MATERIAL 2016
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 44110000 (Material za gradnjo)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantahII.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 6/2016/20
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacijeIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 24. 3. 2016
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 24. 7. 2016
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 24. 3. 2016
Čas: 12:00
Kraj: Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, soba 606
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/2/13135-37534722236327851498/DROBNO_
TIRNI_2016.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 15. 3. 2016
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 2. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN1206/2016, Blago: Material za gradnjo; datum objave: 22. 2. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.02.2016   14:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Ali naročnik zahteva bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku?

Hvala za odgovor.ODGOVOR:
Naročnik bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku NE zahteva, zato prosim da:
- v razpisni dokumentaciji, stran 17: SEZNAM PRILOŽENIH OBRAZCEV - ne upoštevate točke 18 (Razpisni obrazec za BG za odpravo napak v garancijskem roku)
- v razpisni dokumentaciji, stran 38: VZOREC POGODBE - ne upoštevate člena 22
Lep dan,

Datum objave: 22.02.2016   14:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosili bi za načrte za razpisan material

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Načrte za razpisan material najdete na portalu - št. objave JN1206/2016, objavljeno 22.2.2016.