Dosje javnega naročila NMV2038/2015
Naročnik: ŠC SLOVENJ GRADEC 
Gradnje: Strojna inštalacijska dela
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV2038/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.04.2015
NMV2929/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.05.2015
    NMV2929/2015 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Gradnje

Strojna inštalacijska dela

Datum objave: 25. 5. 2015
Številka objave: NMV2929/2015


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV2038/2015, Gradnje: Strojna inštalacijska dela; datum objave: 15. 4. 2015 (NMV1)
Naročnik: ŠC SLOVENJ GRADEC, KOROŠKA ULICA 11, SI-2380 SLOVENJ GRADEC, kontakt: Milica Stevanović, v roke: Milica Stevanović, tel.: +386 28846500, telefaks: +386 28846506, e-pošta: tajnistvo@sc-sg.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: ŠC SLOVENJ GRADEC, KOROŠKA ULICA 11, Kontakt: Milica Stevanović, V roke: Milica Stevanović, SI-2380 SLOVENJ GRADEC.
Tel. +386 28846500. Telefaks +386 28846506. E-pošta tajnistvo@sc-sg.si.
Internetni naslovi: http://www.sc-sg.si/
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA ZA IZVEDBO DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE v objektu Šolskega centra na lokaciji Koroška cesta 53 na Muti, pri katerem se upošteva okoljski vidik
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je Izvedba strojno instalacijskih del in pripadajočih gradbeno obrtniških del za projekt rekonstrukcija kotlovnice v objektu v objektu Šolskega centra na lokaciji Koroška cesta 53 na Muti, pri katerem se upošteva okoljski vidik.
Kratek opis:
- dela se bodo izvajala na objektu Šolskega centra na lokaciji Koroška cesta 53 na Muti
- zamenja se kotel na kurilno olje z plinskim kondenzacijskim kotlom,
- rekonstruirajo se podpostaja, razdelilna postaja, izvede se nov dimniški priključek,
- dovod plina in plinska omarica,
- pripadajoča gradbeno obrtniška dela
- in digitalni obratovalni monitoring.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45351000 (Strojna inštalacijska dela)
45214220 (Gradbena dela na srednji šoli)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 35620,40 EUR, brez DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV2038/2015 z dne 15. 4. 2015
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Ker je potrjevanje sofinanciranja za izvedbo predmetne investicije v fazi potrjevanje na Ministrstvu,
skladno z 6. členom razpisne dokumentacije, pogodba o izvedbi ne bo podpisana, do ugotovitve sofinanciranja. O tem smo izbranega ponudnika tudi obvestili dne 25.5.2015
I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 5. 2015
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 25. 5. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 5
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: STIN d.o.o., Trg 4. julija 67, SI-2370 Dravograd.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 51880 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 35620,40 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Da.
opredelitev predmeta javnega naročila
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Da.

drugo: ni diskriminatoren do nobenih skupin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA