Dosje javnega naročila JN510/2016
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o. 
Blago: Tirna vozila in njihovi deli
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.230.004,00 EUR

JN510/2016 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 22.01.2016
JN001318/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 13.05.2016
JN001318/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2016
    JN510/2016 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 017-026577
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Tirna vozila in njihovi deli

Datum objave: 22. 1. 2016
Številka objave: JN510/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, Kontakt: Emir Kambur, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914324. Telefaks +386 12914833. E-pošta emir.kambur@slo-zeleznice.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIŽelezniški promet
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Litoželezni zavornjaki.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: 1. Zavornjak SL P10 560x320 (tovorni vagoni, ser. 311,732) 80.000 kosov
2. Zavornjak SL P10 560x250 (potniški vagoni, Sgss) 30.000 kosov
3. Zavornjak SL P9 560x306 (ser. 342, 643, 644) 18.000 kosov
4. Zavornjak SL P9 500x200 (ser. 813) 30.000 kosov
5. Zavornjak SČ P9 450x362 (ser. 661, 664) 10.000 kosov
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg 1. Zavornjak SL P10 560x320 (tovorni vagoni, ser. 311,732) 80.000 kosov
2. Zavornjak SL P10 560x250 (potniški vagoni, Sgss) 30.000 kosov
3. Zavornjak SL P9 560x306 (ser. 342, 643, 644) 18.000 kosov
4. Zavornjak SL P9 500x200 (ser. 813) 30.000 kosov
5. Zavornjak SČ P9 450x362 (ser. 661, 664) 10.000 kosov
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Kandidati so ze izbrani: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 2. 3. 2016
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 2. 3. 2016
Čas: 12:00
Kraj: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/1/13380-69884259383558911113/RD_Lito
zelezni_zavornjaki_SZ-VIT_.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 22. 2. 2016
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 1. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.02.2016   12:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Je možno ponuditi izdelke dveh podjetij kateri spadata v isto Grupacijo?

lp

ODGOVOR:

Spoštovani,

Ne. Vsi tipi ponujenih zavornjakov morajo biti od istega proizvajalca.

Lep pozdrav


Datum objave: 16.02.2016   08:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V skladu s 13. točko razpisnega obrazca 18: Tehnične zahteve je tehnična služba naročnika v preteklih letih že preizkusila in odobrila litoželezne zavornjake določenih proizvajalcev. Le tem je izdala »Potrdilo o uspešno opravljenem testiranju«.

Prosim Vas za navedbo proizvajalcev, ki jim je naročnik že izdal Potrdilo o uspešno opravljenem testiranju.

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav!


ODGOVOR:

Spoštovani,

veljavno naročnikovo potrdilo o uspešno opravljenem testiranju imajo sledeča podjetja:
- Euro Metall Kft.
- Livar d.d.
- Farmacom M.b. Livnica Požega AD.
- Fonderie Pisano & C. SpA.

Lep pozdrav
Datum objave: 22.02.2016   12:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

kot pooblaščenci potencialnega ponudnika v razpisu JN 510/2016 vas vljudno prosimo, da nam potrdite, da je tudi za tujega ponudnika dovolj, da v zvezi z dokazovanjem finančne primernosti predloži zgolj izjavo (obrazec št. 6) in da ni potrebno, da predloži letna poročila in drugo finančno dokumentacijo, razen če naročnik od njega to zahteva.

V razpisnem obrazcu št. 11 (garancija za resnost ponudbe) je v deveti rubriki (jezik v zahtevanih listinah) navedeno, da morajo biti zahtevane listine v slovenščini. Glede na to, da gre za tujega ponudnika in za tujo banko, bo banka izdala bančno garancijo v angleščini, garancija bo uradno prevedena v slovenščino. Menimo, da je s tem pogoj iz razpisnega obrazca 11 izpolnjen. Prosimo, da nam to potrdite.

Hvala lepa in lep pozdrav,
Blaž Mrva
 


ODGOVOR:

Spoštovani,

1. Naročnik bo ugotavljal izpolnjevanje ekonomske in finančne sposobnosti ponudnika v skladu s pogoji navedenimi v točki 3.7 razpisne dokumentacije, stran 12..
2. V zvezi z vprašanjem glede garancije potrjujemo, da bo pogoj iz razpisnega obrazca 11 izpolnjen v primeru bo banka izdala bančno garancijo v angleščini, garancija pa bo uradno prevedena v slovenščino.

Lep pozdrav

Emir Kambur


Datum objave: 22.02.2016   13:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje št. 1
Ali je potrebno priložiti dokumentacijo k ponudbenem obrazcu št. 18 - Tehnične zahteve, kot dokaze za izpolnjevanje navedenih točk in za katere točke? Pripominjamo, da imamo Potrdilo o uspešno opravljenem testiranu.
Vprašanje št. 2
Ali proizvajalec potrjuje skice, priložene v razpisni dokumentaciji ali pa priloži svoje skice , skice proizvajalca?


ODGOVOR:

Spoštovani,

1. V primeru, da ima ponudnik Potrdilo o uspešno opravljenem testiranju ponudbenemu obrazcu ni potrebno prilagati dokumentacije v zvezi z referencami. V vseh ostalih točkah razpisnega obrazca 18 pa se v, kolikor je to zahtevano, dokumentacijo priloži.
2. Ponudnik mora potrditi risbe litoželeznih zavornjakov iz priloge razpisne dokumentacije, lahko pa priloži skice litoželeznih zavornjakov proizvajalca, ki jih ponuja.

Lep pozdrav