Dosje javnega naročila JN8878/2015
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o. 
Blago: Tirna vozila in njihovi deli
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.752.713,00 EUR

JN8878/2015 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 17.12.2015
JN001158/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 10.05.2016
JN001158/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2016
JN001158/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2016
    JN8878/2015 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 246-448419
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Tirna vozila in njihovi deli

Datum objave: 17. 12. 2015
Številka objave: JN8878/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, Kontakt: Emir Kambur, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914324. Telefaks +386 12914833. E-pošta emir.kambur@slo-zeleznice.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIŽelezniški promet
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Ležajna ohišja, monoblok kolesa, kolesni obroči in osi
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Ležajna ohišja, monoblok kolesa, kolesni obroči in osi (26 sklopov).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Sklop 1: Ležajna ohišja Y BA 182
Sklop 2: Os kolesne dvojice BA 002
Sklop 3: Os kolesne dvojice 20 t brez navoja Tip 409
Sklop 4: Os kolesne dvojice za W-9
Sklop 5: Os kolesne dvojice za W-25
Sklop 6: Monoblok kolesa za EMG 310 fi 890 mm
Sklop 7: Monoblok kolo za EMG 312 fi 850 mm
Sklop 8: Kolesni obroč- bandaž za EMG 311 fi 800 mm
Sklop 9: Kolesni obroč- bandaž za EMG 315 fi 840 mm
Sklop 10: Kolesni obroč- bandaž za DLOK 642 fi 940 mm
Sklop 11: Kolesni obroč- bandaž za DMG 813 fi 760 mm
Sklop 12: Kolesni obroč- bandaž za DLOK 644 fi 690 mm
Sklop 13: Kolesni obroč- bandaž za DLOK 661, 664, 644 fi 870 mm
Sklop 14: Kolesni obroč- bandaž za ELOK 342 fi 1090 mm
Sklop 15: Monoblok kolo za DMG 713 fi 770 mm
Sklop 16: Monoblok kolo za DLOK 661, 664, 644 pogonski fi 1027 mm
Sklop 17: Monoblok kolo BA004 za tovorne vagone (22,5t) fi 920 mm
Sklop 18: Monoblok kolo BA005 za tovorne vagone (20t) fi 920 mm
Sklop 19: Toplotno močno obremenljiva monoblok kolesa za potniške vagone
Sklop 20: Kolesne plošče za DMG 813 fi 770 mm
Sklop 21: Os kolesne dvojice za DLOK 661/664 235x2198 mm
Sklop 22: Os pogonska za TMD 911 260x2160 mm
Sklop 23: Os prosta za DMG 813 154x2007 mm
Sklop 24: Os prosta za EMG 310 190x2180 mm
Sklop 25: Os pogonska za EMG 310 190x2180 mm
Sklop 26: Os kolesne dvojice za ELOK 342 228x2214 mm
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Ležajna ohišja Y BA 182
1)KRATEK OPIS Ležajna ohišja Y BA 182
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 300 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Os kolesne dvojice BA 002
1)KRATEK OPIS Os kolesne dvojice BA 002
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 300 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Os kolesne dvojice 20 t brez navoja Tip 409
1)KRATEK OPIS Os kolesne dvojice 20 t brez navoja Tip 409
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 50 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Os kolesne dvojice za W-9
1)KRATEK OPIS Os kolesne dvojice za W-9
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 12
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Os kolesne dvojice za W-25
1)KRATEK OPIS Os kolesne dvojice za W-25
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 12
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Monoblok kolesa za EMG 310 fi 890 mm
1)KRATEK OPIS Monoblok kolesa za EMG 310 fi 890 mm
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 53 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA : Monoblok kolo za EMG 312 fi 850 mm
1)KRATEK OPIS : Monoblok kolo za EMG 312 fi 850 mm
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 100 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Kolesni obroč- bandaž za EMG 311 fi 800 mm
1)KRATEK OPIS Kolesni obroč- bandaž za EMG 311 fi 800 mm
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 32 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Kolesni obroč- bandaž za EMG 315 fi 840 mm
1)KRATEK OPIS Kolesni obroč- bandaž za EMG 315 fi 840 mm
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 32 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Kolesni obroč- bandaž za DLOK 642 fi 940 mm
1)KRATEK OPIS Kolesni obroč- bandaž za DLOK 642 fi 940 mm
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 84 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Kolesni obroč- bandaž za DMG 813 fi 760 mm
1)KRATEK OPIS Kolesni obroč- bandaž za DMG 813 fi 760 mm
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 76 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Kolesni obroč- bandaž za DLOK 644 fi 690 mm
1)KRATEK OPIS Kolesni obroč- bandaž za DLOK 644 fi 690 mm
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 20 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Kolesni obroč- bandaž za DLOK 661, 664, 644 fi 870 mm
1)KRATEK OPIS Kolesni obroč- bandaž za DLOK 661, 664, 644 fi 870 mm
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 36 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Kolesni obroč- bandaž za ELOK 342 fi 1090 mm
1)KRATEK OPIS Kolesni obroč- bandaž za ELOK 342 fi 1090 mm
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 24 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Monoblok kolo za DMG 713 fi 770 mm
1)KRATEK OPIS Monoblok kolo za DMG 713 fi 770 mm
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 96 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Monoblok kolo za DLOK 661, 664, 644 pogonski fi 1027 mm
1)KRATEK OPIS Monoblok kolo za DLOK 661, 664, 644 pogonski fi 1027 mm
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 56 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Monoblok kolo BA004 za tovorne vagone (22,5t) fi 920 mm
1)KRATEK OPIS Monoblok kolo BA004 za tovorne vagone (22,5t) fi 920 mm
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 600 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Monoblok kolo BA005 za tovorne vagone (20t) fi 920 mm
1)KRATEK OPIS Monoblok kolo BA005 za tovorne vagone (20t) fi 920 mm
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 350 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Toplotno močno obremenljiva monoblok kolesa za potniške vagone
1)KRATEK OPIS Toplotno močno obremenljiva monoblok kolesa za potniške vagone
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 60 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Kolesne plošče za DMG 813 fi 770 mm
1)KRATEK OPIS Kolesne plošče za DMG 813 fi 770 mm
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 32 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Os kolesne dvojice za DLOK 661/664 235x2198 mm
1)KRATEK OPIS Os kolesne dvojice za DLOK 661/664 235x2198 mm
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 5 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Os pogonska za TMD 911 260x2160 mm
1)KRATEK OPIS Os pogonska za TMD 911 260x2160 mm
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 10 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Os prosta za DMG 813 154x2007 mm
1)KRATEK OPIS Os prosta za DMG 813 154x2007 mm
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 5 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Os prosta za EMG 310 190x2180 mm
1)KRATEK OPIS Os prosta za EMG 310 190x2180 mm
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 7 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Os pogonska za EMG 310 190x2180 mm
1)KRATEK OPIS Os pogonska za EMG 310 190x2180 mm
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 10 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Os kolesne dvojice za ELOK 342 228x2214 mm
1)KRATEK OPIS Os kolesne dvojice za ELOK 342 228x2214 mm
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 6 kosov
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Kandidati so ze izbrani: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 1. 2. 2016
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 1. 2. 2016
Čas: 12:00
Kraj: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Načrti za vse sklope so objavljeni na spletni strani Slovenskih železnic (http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi), ker zaradi preobsežnosti ne morejo biti objavljeni na portalu e naročanje.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/12/13380-62719907474332766011/RD_Raz
pisna_dokumentacija.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 21. 1. 2016
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 12. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.12.2015   10:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dear Sir,

Would you be so kind to send us drawings or announce as a part of documentation in this web site for below listed LOT's and drawing numbers from your Public bid documentation: ( JN 8878/2015):

LOT 4 SŽ-TVD-05-022-W9 - Os kolesne dvojice za W-9
LOT 18 SŽ-TP14/04 – Monoblok kolo BA005 za tovorne vagone (20t) fi 920 mm
LOT 20 TVT 66.05.02.3 - Kolesne plošče za DMG 813 fi 770 mm
LOT 22 69.27.02.39 - Os pogonska za TMD 911
LOT 23 66.05.02.35 - Os pogonska za TMD 911
LOT 24 SŽ-VIT-A3-2453 - Os prosta za EMG 310
LOT 25 2.54.105 - Os pogonska za EMG 310
LOT 26 SŽ-TP-2015-1005 - Os kolesne dvojice za ELOK 342

Thank you in advanceODGOVOR:

Pozdravljeni,

kot je zapisano v objavi javnega naročila so vsi načrti dostopni na spletni strani Slovenskih železnic pod rubriko Javni razpisi v treh prilogah (http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi).

Lep pozdrav

Emir KamburDatum objave: 08.01.2016   09:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V navodilih ponudnikom, tocka 3.11 Drugi pogoji, narocnik zahteva predlozitev pisnega potrdila dveh ZPP iz drzav clanic EU, katerim so bile v preteklem letu dobavljena lezajna ohisja, monoblok kolesa, kolesni obroci in osi.

Ali lahko ponudnik predlozi referenco proizvajalca proizvodov, ki so predmet razpisa?

Ali za ZZP narocnik smatra Zeleznisko podjetje?

Zahvaljujemo za odgovor.

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

1. Gospodarski subjekt se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen (pisno pooblastilo). V primeru, da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloži, naročnik njegovo ponudbo izloči.
2. Z kratico ŽPP naročnik označuje železniško prevozno podjetje.

Lep pozdrav

Emir Kambur

Datum objave: 18.01.2016   12:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Zaradi večjega števila poziciji katero zahteva natančno preučitev vas prosimo sledeče.
Prosimo vas za podaljšanje roka oddaje ter odpiranje ponudb.
To bi bilo v obojestransko korist.

Lep pozdrav

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Glede na naše izkušnje rok za oddajo ponudbe (45 dni), ki smo ga določili zadostuje za pripravo kakovostne ponudbe, zato ga ne bomo spreminjali.

Lep pozdrav

Emir Kambur


Datum objave: 18.01.2016   12:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

1. Na obrazcu št. 14 Reference ponudnika je navedeno:

Podatke je treba navesti za dobave iz katerih bo razvidno, da je ponudnik v preteklem letu pred dnevom objave javnega razpisa dobavil ležajna ohišja, monoblok kolesa, kolesne obroče in osi najmanj dveh ŽPP iz držav članic EU.

Razpis je bil objavljen 17.12.2015. Ali to pomeni, da je potrebno navesti dobave v letu 2014?

2. Med obrazci ni obrazca Potrdilo reference. Ali to pomeni, da lahko vsaka ŽPP, ki bo potrjevala reference - dobave, naredi svoje potrdilo?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

1. Potrebno je navesti reference za leto 2014.
2. Da, vsako ŽPP naredi oz. izda svoje potrdilo.

Lep pozdrav

Emir Kambur
Datum objave: 18.01.2016   12:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dear Sir,

In Public bid documentation for procurement “Axle boxes, wheels, tyres and axles" in article 3.11 is written as follows:

“3.11 Additional requirements.
Additional requirements that are obligation for public bid – bidder must attach:
- Written confirmation from two EU railway authorities, that they delivered during last year axle boxes, wheels, tyres and axles.
Bidder must fulfil, sign and stamp with seal Public bid form 13 – References of bidder”

Question 1:

Can the bidder in from 13 – "References of the bidder", attach references of manufacturer which he represents for this Public bid, if he deliver with the offer manufacturers authorization?

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Gospodarski subjekt se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen (pisno pooblastilo). V primeru, da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloži, naročnik njegovo ponudbo izloči.

Lep pozdrav

Emir KamburDatum objave: 18.01.2016   14:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Referring to the technical requirements for the monoblock wheels BA004 and BA005 we’d like to ask the following questions:

1. Both TRs mention (refer to) the standard SIST EN 13262.
We understand that this is Slovenian version of all-European railway standard EN 13262. Can you confirm that SIST EN 13262 is equal to the German or English version of EN 13262? If not can you please provide a copy of SIST EN 13262?

2. Points 3.4.2 and 3.7
According to the standard SIST EN 13262 these wheels are defined as wheels of category 2 [Skladno s standardom spadajo monoblok kolesa, ki so predmet teh tehnicnih zahtev, v kategorijo 2]
Did we understood correctly that it’s referred to the steel of category 2?
If “not”, what it mention about? Freight car wheels?

3. Point 3.1, 2nd rubric
Here’s required: “The maximum values of elements have to correspond to the Appendix 1” [Maksimalne vrednosti elementov morajo biti skladne s Tabelo 1]
Did we understood correctly that it’s referred to the Appendix 1 of the SIST EN 13262?
If “not”,
- could you clarify for what belongs this Appendix 1?
- could you send us the copy of this Appendix?

4. Point 3.4.2
Did we understood correctly that it’s referred to the “artificial defect 2 mm”? [pri temje najvecja velikost napake do 2mm]

5. Point 3.7
Here’s required: “Dimensions and condition of the surfaces must be in accordance with the plans defined for a given context and in accordance with Appendix 9”[Dimenzije in stanje povrsine morajo biti v skladu z nacrti opredeljenimi pri posameznem sklopu ter skladni s Tabelo 9].
The questions are same with questions from pos. 4
- could you clarify for what belongs this Appendix 9?
- could you send us the copy of this Appendix?

6. Point 3.7
Here’s required: “Un-machined areas should be treated with sand-blasting and pass into machined areas smoothly” [Povrsine, ki ostanejo neobdelane, morajo biti ociscene s peskanjem in morajo gladko prehajati v strojno obdelana mesta]
Did we understood correctly that this Point doesn’t concern us, because we’re going to supply whole machined wheels (apart from hub-holes)? By the way, should we supply wheels with pre-machined hub-holes?

7. Point 3.5
Here’s once again the reference to the some other Appendix.
In this case Appendix D
So, the questions are same with questions from pos. 4 and 9
- could you clarify for what belongs this Appendix D?
- is it concerns to the standard SIST EN 13262?
- if “not”, could you send us the copy of this Appendix?

8. Point 3.5, 2nd rubric
Did we understood correctly that 100% of wheels have to be checked for residual stress with non-destructive testing?

Thanks for your kind reply!


ODGOVOR:

Pozdravljeni,

1. Potrjujemo, da je standard SIST EN 13262 enak nemški ali angleški verziji standarda EN 13262.
2. Da, kolesa BA004 in BA005 spadajo v kategorijo 2.
3. Tu ni mišljen dodatek 1, ampak to, da morajo najvišje vrednosti elementov ustrezati podatkom iz tabele 1, ki je sestavni del standarda SIST EN 13262.
4. Da, največja velikost napake je do 2mm.
5. Tudi tu ni mišljen dodatek 9, ampak tabela 9, ki je sestavni del standarda SIST EN 13262.
6. Ne, pesta koles se ne obdelujejo.
7. Dodatek D je sestavni del standarda SIST EN 13262.
8. Da, pravilno ste razumeli. Na 100% koles mora biti opravljena kontrola zaostalih napetosti z neporušnimi testi.

Lep pozdrav

Emir Kambur
Datum objave: 18.01.2016   14:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V zvezi z raspisnim obrazcem 18: Tehnične zahteve, pod dinamiko dobav v vseh pozicijah od 1 do 26 je naveden začetni rok dobav posaneznih materjalov v 60 dneh od podpisa pogodbe.
Glede na dejstvo, da proizvajalci tovrstnih materjalov planirajo proizvodnjo po specifičnih zahtevah (načrtih in tehničnih izvedb) kupcev, rok izdelave je planiran v najmanj 120 do 180 dneh. Zato zahtevani termin (60 dni) je nemogoče doseči, posebno za tiste pozicije katerih štetilo komadov je izredno nizko ( 5 do 12 kom).
Glede na zgoraj navedeno prosimo cenj. Kupca, da to vpošteva in prilagodi dobavo prvih pošiljk z novimi datumi, ki jih proizvajalci uspejo doseči brez izplačila penalov, daj bi le te v obratnem primeru morali upoštevati v ceni proizvodov v škodo Kupca.
Zahvaljujemo se za odgovor.


ODGOVOR:

Pozdravljeni,

dinamika dobav oziroma dobavni roki prvih dobav ostajajo nespremenjeni.

Lep pozdrav

Emir Kambur

Datum objave: 18.01.2016   14:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dear sirs

We please you to extend the tender.
Is not possible to prepare correct the tender in such short time.
Also, EU had national holidays in meed time.

Best regards
Richard

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Glede na naše izkušnje rok za oddajo ponudbe (45 dni), ki smo ga določili zadostuje za pripravo kakovostne ponudbe, zato ga ne bomo spreminjali.

Lep pozdrav

Emir KamburDatum objave: 21.01.2016   14:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1. V tehničnih zahtevah za sklope 2,3,4 in 5 (osi) je postavljena zahteva, da morajo biti čepi osi in pesta (sedeži monoblok koles) zaščiteni z EVOBAND "S".

Ali so lahko zaščitena z LAMIFLEX?

Hvala in lep pozdrav!ODGOVOR:

Pozdravljeni,

v kolikor gre za mehansko zaščito čepov in pesta, so lahko le ta zaščitena tudi z Lamiflex-om.

Lep pozdrav

Emir Kambur
Datum objave: 21.01.2016   14:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dear Sir,

Please, kindly let us have some explanations regarding the bid guarantee for the tender No. JN8878/2015:

1) is it correct that there may be accepted either bank bid guarantee or insurance? Are there any requirements to the issuing insurance company?
2) should the bid guarantee be issued by the bidder, or it may be issued by another person (natural or legal) on behalf of the bidder?
3) is the bid bond/insurance in English language acceptable?

Thank you in advance for your reply!

Best regards

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

1. Da, kot zavarovanje za resnost ponudbe lahko ponudnik predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.
2. Zavarovanje za resnost ponudbe v nobenem primeru ne izda ponudnik ampak banka oz. zavarovalnica.
3. Zavarovanje za resnost ponudbe je lahko v Angleškem jeziku.

lep pozdrav

Emir Kambur


Datum objave: 21.01.2016   14:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spostovani , smatramo da je vas odgovor 4., z dne 18.01.2016, na ponudnikovo vprasanje st. 1 napacen!
V navodilih ponudnikom, tocka 3.11, narocnik zahteva sledece:

"Pisno potrdilo dveh ZPP iz drzav clanic EU, katerim so bile v preteklem letu dobavljena lezajna ohisja, monoblok kolesa ..."

Ker je narocnik objavil razpis 17.12.2015 je nedvoumno, da se preteklo leto nanasa na obdobje od 17.12.2014 do 17.12.2015.
Ce pa je narocnik zelel, da ponudniki navedejo reference za koledarsko leto 2014 je to moral izrecno nevesti v njegovih zahtevah odnosno v navodilih ponudnikom.
Zato prosimo, da potrdite, da se reference morajo nanasati na obdobje 17.12.2014 do 17.12.2015.
V nasprotnem slucaju pa, glede na spremembo razpisne dokumentacije odnosno narocnikovega zahtevka, prosimo za ustrezno podaljsanje roka za oddajo ponudbe.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

naročnik z svojo zahtevo v zvezi z referencami želi, da ponudniki predložijo le te za obdobje leta 2014.

Lep pozdrav

Emir Kambur


Datum objave: 21.01.2016   14:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dear Sir,

Please, advice whether the bid guarantee in English is acceptable, or any translation into Slovenian is required

Thank you!

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

zavarovanje za resnost ponudbe je sprejemljivo v Angleškem jeziku.

Lep pozdrav

Emir Kambur

Datum objave: 22.01.2016   11:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

2. V tehničnih zahtevah za sklop 6 (monoblok kolo za EMG 310) je postavljena zahteva, da morajo biti kolesa izdelana po EN 13262, iz jekla kvalitete ER8 - poboljšano. Ta zahteva ni po EN 13262.

Po kateri normi naj bodo izdelana ta kolesa?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji pri sklopu 6 je zapisano: "V kolikor v teh tehničnih zahtevah niso navedena posebna »DODATNA« določila, potem veljajo tehnične zahteve skladno s predpisom EN13262…«. To pomeni, da najprej veljajo naše dodatne tehnične zahteve, za vsa ostala področja, kjer pa dodatnih zahtev nismo napisali, velja EN 13262. V naših dodatnih zahtevah smo v točki 3.1. natančno definirali iz kakšnega jekla morajo biti izdelana kolesa.

Lep pozdrav

Emir Kambur