Dosje javnega naročila JN820/2016
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o. 
Blago: Navadne kovine
ZJNVETPS: Odprti postopek

JN820/2016 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 04.02.2016
JN1543/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.03.2016
JN002277/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 07.06.2016
    JN820/2016 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 025-040980
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Navadne kovine

Datum objave: 4. 2. 2016
Številka objave: JN820/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, Kontakt: SŽ, d.o.o., Kolodvorska11, Ljubljana, V roke: Alenka Weissenbach, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914587. Telefaks +386 12914833. E-pošta alenka.weissenbach@slo-zeleznice.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.slo-zeleznice.si/
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIŽelezniški promet
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Črna metalurgija.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Nabava izdelkov iz črne metalurgije.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 14700000 (Navadne kovine)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Cevi
1)KRATEK OPIS Nabava cevi raznih profilov.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 14700000 (Navadne kovine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Jekla, kotniki, nosilci.
1)KRATEK OPIS Nabava jekla, kotnikov in nosilcev.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 14700000 (Navadne kovine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Pločevina
1)KRATEK OPIS Nabava pločevine.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 14700000 (Navadne kovine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacijeIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 15. 3. 2016
Čas: 9:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 15. 3. 2016
Čas: 12:00
Kraj: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/2/3971-844907462740987206/JN_Crna_me
talurgija.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 6. 3. 2016
Čas: 9:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 2. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN1543/2016, Blago: Navadne kovine; datum objave: 4. 3. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.03.2016   08:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Ponudnik oziroma po podpisu pogodbe prodajalec, mora na zahtevo naročnika pri posameznih dobavah za materiale, ki jih določi naročnik predložiti še dokumentacijo na podlagi SIST EN 10204. Rep 3.1..
Glede na to, da ima približno 70% cevi iz javnega naročila 2.2 certifikat (ostali materiali certifikat 3.1), predlagamo, da se na razpisnem obrazcu št. 17 (Tehnične zahteve), doda pri zadnjem stavku zadnjega odstavka besedilo: OZIROMA IZJEMOMA 2.2.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Na razpisnem obrazcu 17 (Tehnične zahteve), se pri zadnjem stavku zadnjega odstavka doda besedilo: ali 2. 2. Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.