Dosje javnega naročila JN8595/2015
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o. 
Blago: Material in pribor za gradnjo
ZJNVETPS: Odprti postopek

JN8595/2015 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 07.12.2015
JN9081/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.12.2015
    JN8595/2015 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 238-433161
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Material in pribor za gradnjo

Datum objave: 7. 12. 2015
Številka objave: JN8595/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: melita.hocevar@slo-zeleznice.si, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914597. Telefaks +386 12914833. E-pošta melita.hocevar@slo-zeleznice.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIŽelezniški promet
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Kretnice 2016
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Kretnice 2016
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 44100000 (Material in pribor za gradnjo)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja TAKO KOT JE NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo TAKO KOT JE NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano TAKO KOT JE NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: TAKO KOT JE NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: TAKO KOT JE NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: TAKO KOT JE NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 69/2015/19
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacijeIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 19. 1. 2016
Čas: 09:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 19. 1. 2016
Čas: 11:00
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE VSE RAZPISANE KRETNICE MORAJO BITI IZDELANE V SKLADU Z NAROČILNIMI LISTI, KI BODO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI SLOVENSKIH ŽELEZNIC
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi
KER ZARADI PREOBSEŽNOSTI NE MOREJO BITI SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/12/6263-6712963048808716105/Kretnice
_2016.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 8. 1. 2016
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 7. 12. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN9081/2015, Blago: Material in pribor za gradnjo; datum objave: 24. 12. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.12.2015   12:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Postovani,

u predmetu javnega narocila, strana 3, u obrazecu predracuna, kao i u prilogu 1, na poziciji br. 6 upisana je kretnica 60E1-300-1:19, a u porudzbenom listu br. 6/LJ stoji da je tip kretnice 60E1-300-1:9. Molim za razjasnjenje.
Unapred hvala.

Dragan Vuckovic
Vossloh MIN Skretnice d.o.o. Nis

ODGOVOR:

Pravilna navedba KRETNICE pod pozicijo 6 je taka kot je v naročilnem listu št. 6/LJ in sicer:

KRETNICA (P1=511m, P2=192 m) 60 E1 300 1:9 Lnp - levaTako je pravilni naziv pozicije 6 v točki 1.4. Predmet javnega naročila, v predračunskem obrazcu in prilogi 1 kot sledi spodaj:

Kretnica (P1=511m, P2=192 m) 60 E1 300 1:9 Lnp - levaDatum objave: 24.12.2015   10:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je mozno dobiti nacrte kretnic, ki so predmet javnega narocila? Hvala

ODGOVOR:

Ne, ker ima vsak proizvajalec svoje načrte in nam jih mora pred prevzemom kretnic poslati v pregled in potrditev.
Kretnice so standardne, za 2, ki sta krivljeni pa so priloženi načrti krivljenja.

NA PORTALU JAVNIH NAROČIL STA KOT DODATEK OBJAVLJENI SKICI:
1. SMERNIH PODATKOV ZA KRETNICO KRANJ 1 IN 2
2. ZAKOLIČEVALNI NAČRT POSTAJE BOROVNICA

Datum objave: 24.12.2015   10:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V tocki 2.3 Dokazovanje tehnicne sposobnosti, narocnik zahteva od ponudnika pisno potrdilo najmanj treh zelezniskih podjetij iz drzave clanice EU, katerim so bili v zadnjih 3 letih pred dnevom objave tega narocila dobavljeni enakovrstni materiali, ki so predmet tega narocila.

Prosimo, da narocnik boljse objasni kaj smatra za enakovrstni materiali. Ali narocnik misli generalno na zelezniske kretnice ali na tocno dolocene vrste kretnic?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Pisno potrdilo mora ponudnik predložiti za tipe kretnic, ki jih naročujemo (kretnice na lesenih pragih 49E1 200 6° in 49E1 300 6°
ter za kretnice na betonskih pragih 60E1 300 6°, 60E1 300 1:9 in 60 E1 500 1:12).