Dosje javnega naročila JN1511/2016
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o. 
Blago: Material in pribor za gradnjo
ZJNVETPS: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 801.313,69 EUR

JN1511/2016 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 03.03.2016
JN1876/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.03.2016
JN1988/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.03.2016
JN003086/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 24.06.2016
JN003086/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.06.2016
JN003086/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 27.06.2016
    JN1511/2016 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 047-078881
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Material in pribor za gradnjo

Datum objave: 3. 3. 2016
Številka objave: JN1511/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: melita.hocevar@slo-zeleznice.si, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914597. Telefaks +386 12914833. E-pošta melita.hocevar@slo-zeleznice.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIŽelezniški promet
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: KRETNIŠKI DELI 2016
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: KRETNIŠKI DELI 2016
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 44100000 (Material in pribor za gradnjo)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja TAKO KOT JE NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo TAKO KOT JE NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano TAKO KOT JE NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: TAKO KOT JE NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: TAKO KOT JE NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: TAKO KOT JE NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 28/2016/19
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacijeIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 19. 4. 2016
Čas: 09:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 19. 4. 2016
Čas: 11:00
Kraj: SLOVENSKE ŽELEZNICE d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana; Soba 606
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE VSI RAZPISANI KRETNIŠKI DELI MORAJO BITI IZDELANI V SKLADU Z NAROČILNIMI LISTI, KI BODO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI SLOVENSKIH ŽELEZNIC
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi
KER ZARADI PREOBSEŽNOSTI NE MOREJO BITI SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/6263-78298611180213955223/Kretnisk
i_deli_2016.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 8. 4. 2016
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 3. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN1876/2016, Blago: Material in pribor za gradnjo; datum objave: 18. 3. 2016
  • JN1988/2016, Blago: Material in pribor za gradnjo; datum objave: 22. 3. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.03.2016   14:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Pregledali smo Razpisno dokumentacijo za naročilo kretniških delov 2016 objavljeno dne 03.03.2016, kakor tudi popravek iste JN 1876/2016, ki je bil objavljen dne 18.03.2016.
1) Glede na določila Naročilnih listov za posamezne pozicije javnega naročila, določila Razpisnega obrazca 16, vas prosimo, da ponovno preučite opis obsega dobave v Prilogi I - stolpec »Opomba«, ki ste ga objavili dne 18.03.2016.
2) Prosimo vas, da za pozicijo 54 nedvoumno opredelite ali je »srčišče kretniško 49E1-200-6°« za levo ali desno kretnico. V Naročilnem listu 8/PO in v Prilogi I je srčišče za levo kretnico, v Razpisnem obrazcu 7 in 11 pa za desno kretnico.
3) V Naročilnem listu 13/PO in v Prilogi I je obseg dobave opredeljen kot »Srce s podložnimi ploščami+leva in desna vodilna tirnica 33C1 (L=7200mm) z oporniki in pritrdilnimi vijaki« za kretnico 60E1-300-6° »D« (Preserje št. 5), v Razpisnem obrazcu 7 in 11 pa je za pozicijo 59 navedeno »srčišče«! Prosimo za pojasnilo, ali je predmet dobave kretniško srce z vodilnima tirnicama in oporniki, kot navedeno v naročilnem listu, ali pa kompletno srčišče vključno z voznimi tirnicami in zvezano na lesenih pragih in ko je navedeno v prilogi I?
Prosimo, da nam sporočite ali je mogoče podaljšati rok za oddajo ponudb!
Za odgovor se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!


ODGOVOR:

1) Naročnik je na portalu objavil novo, popravljeno PRILOGO 1 - KRETNIŠKI DELI 2016 - naročilo.

2) Pozicija 54 se v razpisnem obrazcu 7 in 11 pravilno glasi: »Srčišče kretniško 49E1-200-6° LEVO«

3) Pozicija 59 se v razpisnem obrazcu 7 in 11 pravilno glasi: »SRCE kretniško 60 E1 300-6° desno« kot je navedeno v naročilnem listu 13/PO

4) Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.